Jaaroverzicht 2018

SURF in 2018: nieuwe records, nieuwe uitdagingen. Het SURF jaaroverzicht 2018 geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van samenwerking binnen de coöperatie SURF.

COÖPERATIE SURF

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is onze missie. Al meer dan dertig jaar zijn wij de ict-samenwerkingsorganisatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland. Samen met universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra werken wij aan ict-voorzieningen en -innovaties. Lees meer

Aantal leden SURF Jaaroverzicht 2018

Bijna 100 SURFacademy bijeenkomsten

3.733 deelnemers deden inspiratie op over actuele ict-thema's voor onderwijs- en onderzoek professionals. Lees meer

 

 

 

3.733 deelnemers SURFacademy, 7,8 gemiddeld cijfer en 96 bijeenkomsten
man zit op de grond met koptelefoon

Studenten besparen 30 miljoen euro met SURFspot

Studenten deden 308.587 bestellingen bij SURFspot. Medewerkers en onderzoekers bestelden 71.948 keer. Lees meer over SURFspot

ict-VOORZIENINGEN

Van het netwerk tot het verzenden van grote bestanden, van gezamelijke inkoop tot Cybersave Yourself, onder de noemer ict voorzieningen bieden we gebruikers samen de beste ict-oplossingen en creëren we nieuwe mogelijkheden.

1.647 abonnementen afgesloten voor 82 instellingen
studenten ontvangen SURF Security en Privacy Award 2018

Uitreiking SURF Security & Privacy Award 2018

In 2018 kregen vijf Amsterdamse studenten de SURF Security en Privacy Award 2018 voor de 'Sleepwet-referendum'. Lees meer

Grootscheepse cybercrisisoefening OZON

Aan de crisisoefening OZON deden 50 instellingen mee. Lees meer

mensen achter laptop tijdens cybercrisis OZON

Netwerk

eduroam in meer dan 100 landen wereldwijd

Op 1.500 locaties in Nederland is het eduroam-netwerk beschikbaar, en op 25.528 locaties wereldwijd. Lees meer

SURFnet8: het netwerk van de toekomst

Binnen Project SURFnet8 werken wij aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Lees meer

SURF test 5G in Groningen

We onderzoeken mogelijke toepassingen van 5G voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Lees meer

SURF netwerk infographic jaaroverzicht 2018
Infographic SURFconext, 970 aangesloten diensten, 164 deelnemende instellingen

1,5 miljoen gebruikers van SURFconext

Opnieuw record SURFconext: ruim 3,6 miljoen logins in eerste collegeweek. Lees meer

Infographic SURFfilesender jaaroverzicht 2018

SURFfilesender: 18.614 gebruikers

SURFfilesender telt 18.614 gebruikers in 2018, het grootste verstuurde bestand is 413 GB. Lees meer

SURFdrive infographic jaaroverzicht 2018

SURFdrive: 631 TB opslagruimte

40.708 leden delen hun bestanden met SURFdrive. Lees meer

4 van de 5 SURF-leden gebruikt SURFcumulus

SURFcumulus: 4 van de 5 SURF-leden

Breng je datacenter veilig en makkelijk naar de cloud met SURFcumulus. Lees meer

ONDERZOEK

Samen innoveren met onderzoeksgemeenschappen

Binnen het SURF Open Innovatie Lab deden we ervaring op met machine learning, quantum computing en 3D-printen voor wetenschappelijke visualisatie.

Levenswetenschappen: begrijpen hoe het leven werkt

We werkten mee aan Virtual humans, een film over de mogelijkheden van high performance computing om dieper in de processen te duiken die zich in het lichaam afspelen. En we sloten een succesvolle proof of concept af voor een nationale servicedesk voor internationale onderzoekers.

Sociale wetenschappen: veilig data koppelen en analyseren

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkte SURF aan een virtuele IT-omgeving waar onderzoekers gekoppelde data kunnen analyseren in een high performance computing-omgeving: de ODISSEI Data Facility.

skelet met tekst 'virtual humans'

347 miljoen uur gerekend op Nationale Supercomputer

311 onderzoekers gebruikten in 2018 supercomputer Cartesius. Lees meer

Nationale Supercomputer Cartesius in 2018
Jaaroverzicht 2018 - Onderzoekscommunity's

Onderzoekscommunity’s

De grootste gebruikerscommunity’s van de Nationale Supercomputer Cartesius zijn chemie en materiaalkunde.

HPC Cloud: 435 virtuele machines per dag

Bij elkaar gebruikten onderzoekers 15,6 miljoen core-uren. De maximaal gemeten hoeveelheid opgeslagen data was 261 TiB. Lees meer

HPC Cloud: 261 TiB opgeslagen data, 15,6 mln core-uren en 435 virtuele machines
Lise Rekencluster infographic 2018

Grootschalige berekeningen met Lisa Rekencluster

Onderzoekers gebruikten 51 miljoen core-uren op het CPU-cluster (core processing units) en 3,1 miljoen core-uren op het GPU-cluster (graphics processing units). Bijvoorbeeld om computers te trainen in het herkennen van tumorweefsel

Nationale Grid-faciliteit

Grid: data van astronomische proporties

Onderzoekers verwerkten 213 PB aan onderzoeksdata, waarvoor 16,9 miljoen taken zijn uitgevoerd gedurende in totaal 97,8 miljoen core-uren. Lees meer

Jaaroverzicht 2018 - Onderzoeksdata

Data Archive blijft groeien

Op het Data Archive stonden eind 2018 63,5 PB aan onderzoeksdata opgeslagen. Dat is een groei van 13 PB ten opzichte van een jaar eerder.

Nieuwe diensten opgeleverd in 2018

Object Store

Object Store is een online opslagdienst voor het opslaan van grote hoeveelheden onderzoeksdata. Lees meer

Research drive

Research drive is er voor onderzoeksteams die grote hoeveelheden data willen opslaan en delen. Lees meer

eduVPN

eduVPN maakt niet-vertrouwde netwerken veilig door een versleutelde verbinding op te zetten. Lees meer

MBO-Lat

Mbo-instellingen krijgen met MBO-Lat (Leermiddelen Analyse Tool)  meer grip en inzicht in leermiddelen. Lees meer

studenten aan de VU Amsterdam onderzoeken

ONDERWIJS

Mijlpaal: 50.000 publicaties op HBO Kennisbank

Begin september behaalde HBO Kennisbank de mijlpaal van 50.000 online publicaties en scripties.  Lees meer

 

 

jaaroverzicht 2018 - hbo kennisbank

60% meer bezoekers op auteursrechten.nl

Op auteursrechten.nl vind je informatie over auteursrechtelijke kwesties en bijbehorende wet- en regelgeving. Lees meer

Jaaroverzicht 2018 - Auteursrechten
SURFsharekit, 20 deelnemende instellingen

20 instellingen gebruiken SURFsharekit

Met SURFsharekit sla je onderzoekspublicaties, afstudeerprojecten en open leermaterialen digitaal en duurzaam op. Lees meer

40 instellingen aan de slag met Versnellingsplan

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben gezamenlijk het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict opgesteld. Bekijk de video

studenten in Wageningen studeren
Surf Onderwijsawards 2019

Events en bijeenkomsten in 2018

SURF Onderwijsdagen

Geslaagde SURF Onderwijsdagen op 6 en 7 november in Den Bosch. Lees meer

Cloud Event

Tijdens het Cloud Event kwamen professionals samen op het gebied van clouddienstontwikkeling voor onderwijs en onderzoek. Lees meer

Challenge Day

Challenge day 2018: samen werken aan onderwijsinnovatie. Lees meer

250 bezoekers tijdens Super Day

De laatste ontwikkelingen op het gebied van high performance computing en datatechnologie voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

Terugblik Meerjarenplan 2015-2018

Het SURF Meerjarenplan 2015-2018 gaf richting aan de samenwerking van de instellingen binnen SURF in deze periode. Jaarlijks werden de thema’s van dit Meerjarenplan samen met de instellingen vertaald in jaarplannen met concrete resultaten. Lees verder

studentes zitten achter een laptop op een bankje