Jaaroverzicht 2019

In het SURF Jaaroverzicht 2019 zie je welke resultaten we afgelopen jaar behaald hebben met onze dienstverlening en innovatie. Onze dienstverlening bestaat uit meer dan 80 hoogwaardige ict-diensten en -faciliteiten, waarmee we voorzien in de ict-behoeften van onze leden. Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang. Ook in 2019 waren we een kraamkamer voor innovatie: voor zowel innovatie met impact op onderzoek of onderwijs als voor disruptieve technologische innovatie.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

Samen aanjagen van ict-vernieuwing in onderwijs en onderzoek

In 2019 werkten 110 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland samen in de coöperatie SURF om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Samen organiseerden we meer dan 150 bijeenkomsten en fungeerden we als ontmoetingsplek voor kennisuitwisseling en kennisopbouw over ict-innovatie van onderwijs en onderzoek. Ook namen we in 2019 verschillende initiatieven om onze CO2-footprint te verkleinen. Voor onze leden was het een jaar waarin de digitalisering van onderwijs en onderzoek realiteit werd. 

Lees meer

Voorzien in de ict-behoeften van onze leden

Met onze coöperatieve voorzieningen voorzien we in de ict‐behoeften van onze leden. In 2019 werden meerdere toonaangevende onderzoeken uitgevoerd met behulp van onze reken-, data- en netwerkfaciliteiten. Meerdere diensten bereikten mooie mijlpalen. Zo groeide ons data-archief met 10 petabytes, had SURFdrive eind 2019 50.000 gebruikers en groeide het aantal publicaties op HBO Kennisbank met 12%. 

Lees meer

Titelblok cooperatieve voorzieningen
Titelblok onderwijs jaaroverzicht 2019

Onderwijs vernieuwen met ict

Voor het onderwijs is flexibiliteit – onderwijs op maat – essentieel om snel in te spelen op de veranderende eisen van samenleving, arbeidsmarkt, docenten en studenten. In 2019 gingen we van start met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, een vierjarig programma van de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF. Wij zijn penvoerder van het Versnellingsplan en dragen actief bij aan de versnellingszones. Samen met instellingen experimenteerden we in 2019 met het uitgeven van digitale badges. Tijdens de Onderwijsdagen 2019 stelden we het beschermen van publieke waarden centraal. 

Lees meer

Onderzoek op topniveau

SURF heeft in 2019 mooie resultaten geboekt voor de wetenschap. We boden onderzoekers laagdrempelige toegang tot onze state-of-the-art faciliteiten. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar DNA en de analyse en opslag van de gigantische hoeveelheid data afkomstig uit het heelal. We pakten landelijke vraagstukken rond datamanagement aan door samen te werken met instellingen. Op het vlak van vroege innovatie deden we grensverleggend onderzoek naar onder andere machine learning en quantumapplicaties.

Lees meer

Titelblok Onderzoek Jaaroverzicht 2019
Titelblok terugblik jaaroverzicht 2019

Terugblik op 2019 door algemeen directeur Erik Fledderus

SURF heeft een bewogen jaar achter de rug. Voor de buitenwereld leek het wellicht business as usual, met onder andere de aansprekende resultaten die in dit jaaroverzicht langskomen. Maar het was ook een jaar dat in het teken stond van de reorganisatie van SURF. En die is nog gaande, ook in 2020. Algemeen directeur Erik Fledderus blikt terug op 2019, en ook al een beetje vooruit naar 2020. 

Lees meer