John Doove, programmamanager Open Access bij SURF

John Doove is programmamanager Open Access bij SURF. “Het is een complexe omgeving waarin ik me bevind: er spelen veel verschillende belangen, zowel commercieel als politiek, zowel nationaal als internationaal.”

Duidelijk doel voor ogen

“Het doel van het programma dat ik opzet en uitvoer is om de overgang te bereiken naar een openaccessmodel van publiceren. Door open access kun je publicaties en onderzoeksdata zonder beperkingen via internet bekijken. Ik werk daarbij heel veel samen met hogeronderwijsinstellingen, koepels en organisaties in Nederland én met internationale organisaties als Knowledge Exchange en de Europese Commissie. Al die partijen spelen een rol binnen open access. Ik stem dus veel af, maar heb daarbij altijd een heel duidelijk doel voor ogen: het bevorderen van open access publiceren. Dat maakt dat wat ik doe uiteindelijk heel concreet.”

John Doove SURF medewerker 1

Gezamenlijke uitdaging

“SURF staat voor ‘open’: we streven naar volledige open toegang tot wetenschappelijk materiaal en onderzoeksresultaten. Ik ondersteun de onderwijs- en onderzoeksinstellingen om het open access publiceren zo makkelijk en efficiënt mogelijk voor hen te maken. Gezamenlijk kijken we hoe we bijvoorbeeld onderzoekers en instellingen het beste kunnen helpen om de omslag naar open access te maken. Welke informatie hebben instellingen nodig voor beleid, welke informatie kunnen wij vanuit SURF aanleveren voor het ondersteunen van hun onderzoekers, enzovoorts.”

Complex speelveld

“Samenwerken met uiteenlopende partijen en met mensen op allerlei verschillende niveaus is een cruciaal onderdeel van mijn werk. Je moet het wel leuk vinden om veel contact met veel mensen te hebben. Iedere dag ziet er anders uit, er is veel variatie en daar word ik persoonlijk heel blij van. Het is een complexe omgeving waarin ik me bevind: er spelen veel verschillende belangen, zowel commercieel als politiek, zowel nationaal als internationaal. Om juist binnen dat speelveld optimaal samen te werken, vind ik een enorme uitdaging. Daardoor vind ik mijn werk heel interessant.”

John Doove SURF medewerker 2

Open, informeel en klantgericht

“Ik werk sinds 2009 bij de SURF-organisatie. SURF is een heel klantgerichte organisatie: we zetten de student of de instelling echt centraal. Dat past heel erg bij mijn manier van werken. De sfeer bij SURF is heel open en informeel. Flexibel werken gebeurt al lang bij SURF, dat is niks nieuws meer. Je hebt veel vrijheid om je eigen werkdagen in te delen. Prettig aan ons pand is dat je veel collega’s van de andere SURF-onderdelen in de buurt hebt. Daardoor kun je heel snel schakelen met collega’s die heel verschillende relevante kennis en expertise hebben. Het is absoluut een inspirerende werkomgeving!”