SURF Meerjarenagenda

SURF geeft in de Meerjarenagenda weer wat de strategische ambities, thema's en doelen zijn voor 2019 tot 2022.

SURF Meerjarenagenda 2019-2022

De SURF Meerjarenagenda 2019-2022 (pdf) geeft richting voor de coöperatie SURF. De Meerjarenagenda is samen met onze 100 leden vanuit onderwijsinstellingen, universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen in Nederland tot stand gekomen.

Belangrijkste onderwerpen

Vanuit de drie werkvelden onderwijs, onderzoek en coöperatieve voorzieningen zijn dit de belangrijkste onderwerpen:

Onderwijs

 • Flexibeler onderwijs
 • Diverser leermateriaal
 • Beter benutten van studiedata

Onderzoek

 • Onbegrensde toegang voor onderzoekers rondom data-,reken-, en netwerkfaciliteiten
 • Aanjager Open Science

Coöperatieve voorzieningen

 • Wereldklasse voorzieningen
 • De komende jaren wordt een integrale visie ontwikkeld voor digitale 'campus'-voorzieningen
 • Veilig in een digitale wereld
 • Gebruikers centraal

SURF Magazine en de Meerjarenagenda

Deze editie van SURF Magazine (pdf) staat volledig in het teken van de Meerjarenagenda 2019-2022. Het SURF Magazine is een praktische vertaalslag van de Meerjarenagenda en belicht de ambities verhalenderwijs. Een greep uit de artikelen:

 • Samenwerken binnen SURF. Interview met voorzitters van de Coördinerend SURF Contactpersonen (blz. 26).
 • Scheid het leren van het presteren. Interview met de bestuursleden van ISO en LSVb (blz. 16).
 • Researchdatamanagement in 2022. Saxion en Universiteit Maastricht delen hun ervaringen (blz.19).
 • Personal profiling. Interview met Ben Veld, coördinator van Fontys Innovation Lab (blz. 40 & 41).

Meer informatie

Stuur een mail naar communicatie@surf.nl voor de papieren editie van de MJA. De digitale Engelse versie van de MJA verschijnt ook in de week van 14 januari. Wil je het SURF Magazine (4 edities per jaar) voortaan per post ontvangen?

Meld je dan hier gratis aan als abonnee.

 

Laatste wijziging op 21 jan 2019