Meerjarenplan SURF

SURF legt zijn strategische beleidsvoornemens - samen met de aangesloten instellingen - iedere 4 jaar vast in een Meerjarenplan. Hierin beschrijft SURF de belangrijkste ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs en onderzoek voor de komende jaren. Uit het Meerjarenplan volgen de innovatieprogramma's en -projecten.

Meerjarenplan 2015-2018

In het SURF Meerjarenplan 2015-2018 (pdf, 3.2 MB) heeft SURF samen met de aangesloten instellingen de ICT-strategie uitgezet van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in de komende jaren.

SURF Meerjarenplan 2015-2018

Belangrijkste ICT-ontwikkelingen

Het Meerjarenplan geeft een beeld van de belangrijkste ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs en onderzoek voor de komende jaren. Het belicht de thema’s en prioriteiten waarop het onderwijs en onderzoek zich in de periode 2015-2018 gaat richten:

  1. een geïntegreerde en federatieve e-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek
  2. optimaal omgaan met data
  3. onderwijs op maat
  4. onderzoek met impact
  5. een betrouwbare en veilige omgeving
  6. efficiënte en duurzame bedrijfsprocessen 

Innovatieprogramma's en -projecten

De thema’s uit het SURF Meerjarenplan 2015-2018 zijn vertaald in 10 innovatieprogramma’s met bijbehorende projecten, die elders op onze website staan.

Basis voor samenwerking in SURF

Het SURF Meerjarenplan 2015-2018 is tot stand gekomen dankzij de inbreng en adviezen van vele personen en gremia van alle bij SURF aangesloten instellingen en samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Het Meerjarenplan vormt de basis waarop de bij SURF aangesloten instellingen met elkaar samenwerken.

Archief

Laatste wijziging op 19 mei 2016