Deelnemende instellingen

De coöperatie SURF werkt samen met ruim 100 instellingen voor onderwijs en onderzoek. De SURF-werkmaatschappijen bedienen nog meer organisaties. De financiering en het beleid van SURF worden bepaald op basis van het SURF Meerjarenplan. Dit wordt elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld door de aangesloten instellingen.

Instellingen voor onderwijs en onderzoek

In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, UMC's, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. Momenteel zijn ruim 100 instellingen aangesloten bij de coöperatie SURF. De werkmaatschappijen bedienen naast deze instellingen een groter aantal organisaties: 

Een aan SURF deelnemende instelling 

Financiering, beleid en projecten

  • SURF krijgt van deze instellingen een structurele financiële bijdrage voor zijn activiteiten. Deze bijdrage wordt elke 4 jaar vastgesteld, bij het verschijnen van het Meerjarenplan.
  • Bij ieder SURF Meerjarenplan bepalen SURF en de instellingen welke ICT-activiteiten ze de volgende vier jaar gezamenlijk willen aanpakken. Met deze unieke constructie weet SURF al 30 jaar succes te boeken op het terrein van ICT-innovatie.
  • Verder zijn de instellingen via de afdelingen in de ledenraad vertegenwoordigd en betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het SURF-beleid.
Laatste wijziging op 19 jun 2017