Methode SURF/werkwijze

De ‘methode SURF’ helpt instellingen voor onderwijs en onderzoek bij succesvol vormgeven van ICT-verandertrajecten. Verandering vraagt om een goede strategie. SURF ontwerpt daarom innovatieprogramma’s met deze instellingen. Dankzij deze experimentele programma’s behalen instellingen resultaten die ze afzonderlijk niet kunnen bereiken.

Succesvolle verandertrajecten ICT

De Nederlandse instellingen voor onderwijs en onderzoek werken binnen SURF samen aan ICT-innovatie. Hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen investeren gezamenlijk in ICT om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren. De ‘methode SURF’ helpt de instellingen om deze verandertrajecten zo succesvol en effectief mogelijk vorm te geven.

Resultaten uit innovatieprogramma’s

In de methode SURF bepalen instellingen zelf welke onderwerpen relevant zijn om gemeenschappelijk aan te pakken. SURF ontwerpt samen met deze instellingen innovatieprogramma’s rondom de geselecteerde thema’s.

Gezamenlijk optrekken in thema’s

De instellingen voor onderwijs en onderzoek focussen zich op bepaalde thema’s die vertaald worden naar een projecten die worden begeleid door SURF. In deze programma’s trekken zij gezamenlijk op wat versterkend werkt op de resultaten. De opgedane ervaringen met de innovatie-experimenten stelt de instellingen in staat deze naar behoefte door te vertalen naar de eigen instelling.

Onderdelen innovatieprogramma’s SURF

De innovatieprogramma’s van SURF zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Faciliteren van netwerken
  • Participeren in netwerken
  • Kennis opbouwen en informatie delen
  • Professionaliseren
  • Voorzien in technische randvoorwaarden
  • Experimenteren, ontwikkelen en stimuleren van gebruik
  • Evalueren en bewaken van kwaliteit
Laatste wijziging op 17 jun 2016