Organisatie en bestuur

De coöperatie SURF bestaat uit het SURF-bureau en 3 werkmaatschappijen: SURFnet, SURFmarket en SURFsara. De holding houdt zich bezig met bestuurlijke afstemming en het aanjagen van ICT-vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek. De dienstverlening vindt plaats binnen de werkmaatschappijen van SURF.

SURF-organisatie

De coöperatie SURF bestaat uit het SURF-bureau en 3 werkmaatschappijen: SURFnet, SURFmarket en SURFsara. Binnen het SURF-bureau ligt de nadruk op het faciliteren van de ledenraad, raad van commissarissen, directieraad, Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) en activiteiten op coöperatieniveau. De WTR adviseert de coöperatie SURF – gevraagd en ongevraagd – over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie. De dienstverlening van SURF vindt plaats binnen de werkmaatschappijen.

Werkmaatschappijen

De dienstverlening vindt plaats binnen de werkmaatschappijen van SURF. De werkmaatschappijen hebben elk hun eigen werkterrein.

SURFnet

SURFnet zorgt dat onderzoekers, docenten en studenten eenvoudig en krachtig samen kunnen werken met behulp van ICT. Om ICT-mogelijkheden optimaal te kunnen benutten stimuleert, ontwikkelt en exploiteert SURFnet een vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuur.

SURFmarket

SURFmarket is de ICT-marktplaats voor het hoger onderwijs en onderzoek en faciliteert het gebruik van ICT. SURFmarket onderhandelt namens de bij SURF aangesloten instellingen met aanbieders van software en cloud, content en hardware.

SURFsara

SURFsara is het nationale supercomputercentrum. Zij faciliteert hoogwaardige rekenfaciliteiten voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland. Daarnaast onderneemt SURFsara initiatieven op het gebied van technology transfer richting het bedrijfsleven.

Netherlands eScience Center

SURF en wetenschapsfinancier NWO waren in 2010 de grondleggers van het Netherlands eScience Center, hét kennis- en expertisecentrum voor e-science in Nederland.

Vancis

Vancis BV is gespecialiseerd in datacenter services, cloud services, managed services en technisch applicatiebeheer. Vancis biedt dataopslag in duurzaam ingerichte datacenters in Nederland voor hoger onderwijs en andere instellingen. Vancis opereert ook op andere markten dan het hoger onderwijs en onderzoek. SURF is enig aandeelhouder van Vancis. Vancis is een zelfstandige marktpartij, heeft haar eigen raad van commissarissen en vaart een eigen koers. Er is voor SURF, de werkmaatschappijen en de aangesloten instellingen geen enkele verplichting om diensten bij Vancis af te nemen. De diensten van Vancis aan hogeronderwijsinstellingen en/of SURF worden ook niet anders behandeld dan die van andere marktpartijen.

Laatste wijziging op 03 feb 2015