Raad van commissarissen

SURF heeft 1 raad van commissarissen (RvC) voor de gehele coöperatie, inclusief de werkmaatschappijen. Deze RvC houdt toezicht op de werkmaatschappijen en bewaakt dat hun activiteiten in lijn zijn met de doelstellingen van de coöperatie, zoals vastgelegd in de statuten.

Taken en samenstelling

De RvC is de 'linking pin' tussen de ledenraad en de directieraad, en heeft een rol als klankbord voor de directieraad. De ledenraad benoemt de leden van de RvC die bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

President-commissaris

 • drs. P.M.M. Rullmann

  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.

Leden raad van commissarissen

 • prof. dr. H. Brinksma

  University of Twente

 • drs. J. de Jeu

  Rijksuniversiteit Groningen

 • drs. G.J.M. van den Maagdenberg

  Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 • Agnita Mur (Hogeschool Leiden), lid van de raad van commissarissen van SURF

  A.M. Mur

  Hogeschool Leiden

 • mr. H.G.M. van Oldeniel

  Saxion Hogeschool

 • dr. ir. A. Veenman