Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en). De RvC staat het bestuur met raad ter zijde.

Taken en samenstelling

De RvC is de 'linking pin' tussen de ledenraad en het bestuur, en heeft een rol als klankbord voor het bestuur. De ledenraad benoemt de leden van de RvC die bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Voorzitter raad van commissarissen

  • Doede Vierstra

Leden raad van commissarissen

  • Edwin van Huis

  • Vacant

  • Vacant

  • Vacant

  • Vacant

  • Vacant

  • Gabriël Zwart