Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de activiteiten van de werkmaatschappijen en bewaakt of deze in lijn zijn met de doelstellingen van de coöperatie, zoals vastgelegd in de statuten.

Taken en samenstelling

De RvC is de 'linking pin' tussen de ledenraad en het bestuur, en heeft een rol als klankbord voor het bestuur. De ledenraad benoemt de leden van de RvC die bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

President-commissaris

 • drs. P.M.M. Rullmann

  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.

Leden raad van commissarissen

 • drs. J. de Jeu

  Rijksuniversiteit Groningen

 • drs. G.J.M. van den Maagdenberg

  Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 • Agnita Mur (Hogeschool Leiden), lid van de raad van commissarissen van SURF

  A.M. Mur

  Hogeschool Leiden

 • mr. H.G.M. van Oldeniel

  Saxion Hogeschool

 • dr. ir. A. Veenman