Raad van bestuur van SURF

De raad van bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. 

Samenstelling bestuur

 • Jet de Ranitz: voorzitter raad van bestuur SURF
 • Hans Louwhoff: lid raad van bestuur SURF
 • Ron Augustus: lid raad van bestuur SURF
SURF raad van bestuur

Raad van bestuur SURF van links naar rechts: Hans Louwhoff, Ron Augustus, Jet de Ranitz

Nevenfuncties Jet de Ranitz
 • Voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum Den Haag
 • Voorzitter bestuur Praemium Erasmianum
 • Vice-voorzitter raad van commissarissen Stichting Espria, lid auditcommissie
 • Lid raad van commissarissen Verzekeringsmaatschappij Groot Amsterdam (VGA) N.V.
Lidmaatschappen raad van bestuur

Jet de Ranitz

 • Voorzitter Adviesraad Nationaal Platform Open Science 
 • Lid Stuurgroep Integrale Veiligheid-HO
 • Lid Stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
 • Afgevaardigde European Open Science Cloud Association
 • Afgevaardigde e-Infrastructure Research Group                                  
 • Lid Global CEO Research & Education Network Forum
 • Lid General Assembly van GÉANT 

  Hans Louwhoff 

  • Bestuur DINL 
  • Lid Informatiekamer, lid Ketenregieoverleg MBO, lid Ketenregieoverleg HO

  Ron Augustus

  • Lid Commissie Digitalisering VNO-NCW
  • Bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
  • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
  • Afgevaardigde Knowledge Exchange Senior Management