Raad van bestuur van SURF

De raad van bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. Een voorbeeld daarvan is de vertaling van thema’s uit de Meerjarenagenda naar concrete programma’s.

Samenstelling bestuur

SURF raad van bestuur

Raad van bestuur SURF van links naar rechts: Hans Louwhoff, Ron Augustus, Jet de Ranitz

Nevenfuncties Jet de Ranitz
 • Voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum Den Haag
 • Voorzitter bestuur Praemium Erasmianum
 • Vice-voorzitter raad van commissarissen Stichting Espria, lid auditcommissie
 • Lid raad van commissarissen Verzekeringsmaatschappij Groot Amsterdam (VGA) N.V.
Lidmaatschappen raad van bestuur

Jet de Ranitz

 • Voorzitter Adviesraad Nationaal Platform Open Science 
 • Lid Stuurgroep Integrale Veiligheid-HO
 • Lid Stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
 • Afgevaardigde European Open Science Cloud Association
 • Afgevaardigde e-Infrastructure Research Group                                  
 • Lid Global CEO Research & Education Network Forum
 • Lid General Assembly van GÉANT 

  Hans Louwhoff 

  • Bestuur DINL 
  • Lid Informatiekamer, lid Ketenregieoverleg MBO, lid Ketenregieoverleg HO

  Ron Augustus

  • Lid Commissie Digitalisering VNO-NCW
  • Bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
  • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
  • Afgevaardigde Knowledge Exchange Senior Management