Coördinerend SURF Contactpersonen

Elke instelling die deelneemt aan SURF heeft een Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de informatie en communicatie tussen een instelling en (medewerkers en overleg- en adviesorganen van) SURF.

Overzicht van CSC’s 

Het bestuur van een instelling stelt de CSC aan. Via de kaart en lijst van aan SURF deelnemende instellingen kun je per instelling zien wie de Coördinerend SURF Contactpersoon is. 

Taken CSC

De CSC zorgt voor een goede afstemming binnen de instelling tussen alle functionarissen die zich bezighouden met SURF-gerelateerde onderwerpen. CSC’s adviseren hun college van bestuur over de koers van SURF en zorgen binnen hun instelling voor goede aansluiting bij de dienstverlening en innovatie van SURF. 

Sectoroverleg

De CSC’s overleggen een paar keer per jaar met collega-CSC’s uit de eigen sector. Er zijn 5 sectoroverleggen: voor het hbo, wo, mbo, de UMC's en voor research- en aanverwante instellingen. De adviseurs instellingen van SURF zijn aanwezig bij die sectoroverleggen. Dit zijn:

 • universiteiten: Roland Staring
 • hogescholen: Jasper Distelbrink
 • research en aanverwanten: Arian Ooijevaar
 • UMC’s: Femke van Manen
 • mbo: Remco Rutten

Afstemming tussen sectoren en met bestuur SURF

De voorzitters van de 5 sectoroverleggen stemmen ook regelmatig met elkaar af. Daarnaast spreken zij 4 keer per jaar op tactisch niveau met het bestuur van SURF. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn: 

 • dienstenportfolio
 • dienstverlening door SURF
 • voortgang van programma’s
 • jaarplannen
 • ontwikkelingen binnen SURF
 • sectorspecifieke en -overstijgende ontwikkelingen
Laatste wijziging op 05 dec 2017

Meer informatie