Deelnemen aan SURF

In SURF werken mbo-instellingen, hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties, met als doel de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te verbeteren. Profiteer van de dienstverlening van de werkmaatschappijen door aan te sluiten bij SURF, SURFnet, SURFmarket, SURFsara of SURFspot.nl.

Aansluiten bij SURF

Voorwaarden 

Als jouw organisatie lid wil worden van SURF, moet die aan beide volgende voorwaarden voldoen: 

  1. de kernactiviteit is onderwijs en/of onderzoek, of het leveren van een substantiële bijdrage daaraan;
  2. de organisatie kwalificeert zich als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (of van de wet- en regelgeving die hiervoor in de toekomst in de plaats komt). 

Afdelingen in ledenraad 

Als jouw organisatie lid wordt van SURF, dan wordt die ingedeeld bij een van de afdelingen die samen de ledenraad vormen. Iedere afdeling heeft vertegenwoordigers in de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Voorafgaand aan de ledenraadvergadering ontvangen alle leden de vergaderstukken en conceptbesluiten van de ledenraad. Dat maakt vooroverleg met de vertegenwoordigers in de afdeling mogelijk. De leden van een afdeling organiseren zelf dit vooroverleg.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Coöperatie SURF U.A., het kernpakket, inbesteding en aanbesteding of het afnemen van diensten? Bekijk dan het overzicht van veelgestelde vragen over de Coöperatie SURF U.A.

Neem contact op 

Overweegt je instelling om zich aan te sluiten bij SURF? Neem dan contact met ons op via +31-887873000, of stuur een e-mail naar de bestuurssecretaris (zie zijn contactgegevens onder aan deze pagina).

Aansluiten op SURFnet

Wil je een aansluiting op het snelle en betrouwbare netwerk van SURFnet? Lees of en hoe je je instelling kunt aansluiten op het SURFnet-netwerk. SURFnet sluit onder andere universiteiten, hogescholen, UMC's, STZ-ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en bibliotheken aan.

Registreren bij SURFmarket

Wil je tegen aantrekkelijke voorwaarden licenties afsluiten voor software, clouddiensten of digitale content? Je kunt je onderwijsinstelling registreren bij SURFmarket, om van deze dienstverlening gebruik te maken.  

Toegang tot de diensten van SURFsara

Wil je toegang tot Cartesius, Lisa Rekencluster of een van de andere reken- of datadiensten van SURFsara? Lees meer over toegang en welke instellingen gebruik kunnen maken van deze diensten.

Aansluiten op SURFspot

Wil je dat ook de studenten en medewerkers van jouw instelling gebruik kunnen maken van het brede assortiment aan software, clouddiensten en hardware tegen scherpe prijzen? Sluit dan aan op SURFspot, de webwinkel voor het onderwijs.

Laatste wijziging op 04 jul 2016

Meer informatie