Samenwerking

De samenwerking met instellingen voor onderwijs en onderzoek vormt de basis voor SURF. Experts uit onderwijsinstellingen delen hun kennis over ICT-thema’s in special interest groups, gefaciliteerd door SURF. Door samenwerking van SURF op landelijk en internationaal niveau kan Nederland voorop blijven lopen op ICT-gebied.

Instellingen onderwijs en onderzoek

Samenwerking staat aan de basis van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Wij bereiken onze doelstellingen door bestuurlijk samen te werken met instellingen voor onderwijs en onderzoek. Ook in de werkmaatschappijen is samenwerking een belangrijke pijler van onze successen:

Coördinerend SURF Contactpersoon 

Elke instelling die deelneemt aan SURF heeft een Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de informatie en communicatie tussen een instelling en (medewerkers en overleg- en adviesorganen van) SURF.

Special interest groups SURF

SURF brengt ICT-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ICT-innovatie. Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ICT-thema’s in het onderwijs en onderzoek.

Samenwerking: nationaal en internationaal

SURF investeert fors in het uitbreiden en onderhouden van zijn netwerk van collega-organisaties binnen het onderwijsveld binnen Nederland en dat in Europa en daarbuiten. Zo kan SURF ervoor zorgen dat Nederland de voorhoedepositie op ICT-gebied behoudt. Door met buitenlandse partijen samen te werken, kan SURF ook een bijdrage leveren aan een technologische en organisatorische infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek.

Laatste wijziging op 16 mrt 2016

Meer informatie