Internationale samenwerking

Ook internationaal werkt SURF intensief samen met collega-organisaties die nieuwe ICT-toepassingen stimuleren. Zo kan Nederland voorop blijven lopen op ICT-gebied en kan SURF bijdragen aan de infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek. Ook op het gebied van beleidsontwikkeling wordt internationaal samengewerkt.

Internationaal netwerk collega-organisaties

SURF investeert fors in het uitbreiden en onderhouden van zijn netwerk van collega-organisaties binnen het onderwijsveld. Dit doet SURF op nationaal niveau en ook wereldwijd. SURF wil hiermee niet alleen de Nederlandse voorhoedepositie op ICT-gebied behouden, maar ook een bijdrage leveren aan een technologische en organisatorische infrastructuur voor het Europese onderwijs en onderzoek. Lees meer over de internationale samenwerking binnen SURFnet.

Internationale contacten

SURF hecht grote waarde aan internationale samenwerking met organisaties die - net als SURF – innovatie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het terrein van ICT stimuleren. Op internationaal niveau werk SURF samen met verschillende partners, waaronder Knowledge Exchange.

Knowledge Exchange

Het samenwerkingsverband Knowledge Exchange (KE) richt zich op het ontwikkelen van samenhangend beleid om de ICT-voorzieningen en infrastructuur binnen het Europese onderwijs te verbeteren. KE bestaat uit toonaangevende nationale organisaties uit Europa, waaronder SURF.

Bibliotheekconsortia

SURFmarket maakt namens het universitair bibliotheekconsortium UKB deel uit van ICOLC, de International Coalition of Library Consortia. Dit is een informeel verband van 200 wetenschappelijke bibliotheekconsortia van over de hele wereld. ICOLC faciliteert tussen de consortia discussies over digitale informatievoorziening, en het tariefbeleid van en onderhandelingsstrategieën met wetenschappelijke uitgevers.

GÉANT

SURF participeert in GÉANT, het pan-Europese onderzoeks- en onderwijsnetwerk. In GÉANT werken zo'n 41 nationale onderzoeksnetwerken (NREN’s), waarvan SURFnet de Nederlandse NREN is, die samenwerking binnen Europa mogelijk maken, via een hoogwaardig Europees onderzoeks- en onderwijsnetwerk. De netwerkverbindingen behoren tot de meest geavanceerde ter wereld en hebben koppelingen met 65 landen buiten Europa. SURFmarket richt zich binnen GÉANT op kennisuitwisseling op het gebied van ICT-inkoop.

Beleidsontwikkeling in Europa

De Knowledge Exchange-participanten wisselen informatie uit en delen hun kennis en ervaringen. Daarnaast werken zij samen aan beleidsontwikkeling en aan programma’s en campagnes om bepaalde werkgebieden voor het voetlicht te brengen. Zo is binnen Knowledge Exchange gewerkt aan onder meer: multinationale licenties, promotie van open access, virtuele onderzoeksomgevingen en het verbeteren van toegang tot onderzoeksdata. Knowledge Exchange profileert zich daarnaast als aanspreekpunt voor andere nationale organisaties die vergelijkbare activiteiten coördineren en initiëren.

Internationale samenwerkingspartners SURF

Overige internationale organisaties waar SURF mee samenwerkt:

  • JISC (Joint Information Systems Committee): Deze tegenhanger van SURF in de UK ondersteunt het voortgezet en hoger onderwijs in het gebruik van ICT in het onderwijs.
  • DEFF (Denmark's Electronic Research Library): DEFF omarmt een groot aantal projecten en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, onderzoek, onderwijs en het bibliotheekwezen. Het doel van de activiteiten van DEF is het verbeteren van ICT-applicaties in relatie tot de ondersteuning van onderzoek en onderwijs.
  • DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): DFG is de centrale, zelfsturende onderzoeksorganisatie die zich ten doel stelt onderzoek te stimuleren binnen universiteiten en andere publiekgefinancierde onderzoeksinstellingen binnen Duitsland.
  • ECAR (the EDUCAUSE Center for Applied Research): ECAR vormt een onderdeel van EDUCAUSE en stimuleert de inzet van toegepast onderzoek om het hoger onderwijs te ondersteunen bij besluitvorming rond ICT.
  • EDUCAUSE: EDUCAUSE stelt zich ten doel de toepassing van ICT in het hoger onderwijs te promoten. 

Internationale conferenties

Om Nederlandse innovatieve ontwikkelingen ook in het buitenland zichtbaar te maken, participeert SURF in diverse buitenlandse conferenties. Ook organiseert SURF studiereizen rond een aantal conferenties voor diverse doelgroepen in het hoger onderwijs. Een voorbeeld is de jaarlijkse studiereis naar de conferentie van EDUCAUSE (VS). 

Laatste wijziging op 08 mei 2018

Meer informatie