4TU

In de 4TU.Federation werken de 4 technische universiteiten in Nederland samen. Op het gebied van architectuur en standaarden werkt SURF met de 4TU samen. De gevonden oplossingen worden beschikbaar gesteld voor alle hogeronderwijsinstellingen.

4TU

De 4TU.Federation is een samenwerkingsverband van 4 technische universiteiten in Nederland: de TU Delft, de Universiteit Twente, TU Eindhoven en Wageningen University & Research. SURF werkt samen met de 4TU op het gebied van architectuur en standaarden.

Oplossingen architectuur en standaarden

SURF helpt mee met het zoeken van oplossingen voor de 4TU en stelt de resultaten daarvan weer beschikbaar voor alle andere instellingen. 4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector. Daarom zetten de 4 technische universiteiten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis van de 4 universiteiten, met als doel:

  • voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers af te leveren
  • internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek te verrichten
  • samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven te bevorderen.
Laatste wijziging op 09 nov 2016

Meer informatie