SURFibo

Informatiebeveiligers werkzaam in het hoger onderwijs overleggen in SURFibo. Het doel is de informatiebeveiliging bij hogescholen en universiteiten te verbeteren. Dit doet SURFibo o.a. door het ontwikkelen van informatiebeleid, beveiligingsprocedures en leidraden.

SURFibo

SURFibo is het landelijk overleg van informatiebeveiligers in het hoger onderwijs. In SURFibo werkt SURF met hogescholen en universiteiten aan het verbeteren van professionele informatiebeveiliging in het hoger onderwijs.

Professionaliseren informatiebeveiliging

De activiteiten van SURFibo kunnen voor hogescholen en universiteiten een belangrijke steun in de rug zijn bij het verder professionaliseren van hun informatiebeveiliging. Wat doen we?

  • ervaringen uitwisselen
  • gemeenschappelijke kennis verdiepen
  • informatiebeleid, beveiligingsprocedures en leidraden ontwikkelen
  • meewerken aan de ontwikkeling van een SURFaudit¬†

Leidraden en starterkits

SURFibo heeft op een aantal gebieden de best practices vastgelegd in modellen, leidraden en starterkits.

Meer informatie

Laatste wijziging op 28 nov 2013