Special interest groups

Experts werkzaam bij hogescholen en universiteiten werken samen in special interest groups (SIG’s) van SURF. In SIG’s wordt kennis ontwikkeld en gedeeld over actuele ICT-thema’s in het onderwijs en onderzoek. SURF bevordert kennisdeling o.a. via deze communities.

Kennis delen over actuele ICT-thema’s

Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ICT-thema’s in het onderwijs en onderzoek. De SIG's vormen een uitgebreid netwerk van professionals die betrokken zijn bij de innovatieprojecten van SURF en bij het verspreiden van kennis die daaruit voorkomt.

Communities voor ICT-innovatie

SIG's van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke thema’s gericht op ICT-innovatie in het onderwijs en onderzoek. SIG’s zijn 1 van de platformen van SURF om kennisuitwisseling voor en vanuit de innovatieprogramma’s te bevorderen.

Netwerk van professionals

Binnen een special interest group maken experts uit instellingen voor onderwijs en onderzoek en inhoudelijk geïnteresseerden deel uit van een community rondom een specifiek ICT-thema. Wil je je aansluiten bij een SIG? Meld je dan aan als volger op SURFspace.

De website www.surfspace.nl 

Laatste wijziging op 08 dec 2017

Meer informatie