SURF Meerjarenagenda

In onze Meerjarenagenda (MJA) staan onze strategische ambities, thema's en doelen voor 4 jaar. Digitalisering en internationalisering zorgen voor meer mogelijkheden en tegelijkertijd voor meer complexiteit, op technisch, sociaal-maatschappelijk en ethisch gebied.

Meerjarenagenda 2019-2022

 meerjarenagenda voorpagina

De ambities en plannen voor de periode 2019-2022 zijn vastgelegd in de SURF Meerjarenagenda 2019 - 2022 (pdf).

Een speciale editie van het SURF Magazine (pdf) staat helemaal in het teken van de Meerjarenagenda 2019-2022. Hier vind je de praktische vertaling van de onderwerpen in de Meerjarenagenda.

Duidelijke rolverdeling

Eind 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt over hoe de Meerjarenagenda’s en 2Jarenplannen tot stand komen, waardoor de leden van SURF nauw betrokken zijn bij de strategische koers van de coöperatie. Bij het formuleren van de Meerjarenagenda is er een duidelijke rolverdeling tussen de leden, de raad van bestuur van SURF, Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC’s) en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR):

  • De leden formuleren zelf per sector hun inhoudelijke en financiële prioriteiten. Deze prioriteiten dienen als input voor de Meerjarenagenda’s en 2Jarenplannen.
  • De raad van bestuur van SURF stelt de Meerjarenagenda’s en 2Jarenplannen op, zorgt voor samenhang tussen deze 2 plannen en voor samenwerking tussen de sectoren. De raad van bestuur van SURF vervult als het ware een brugfunctie tussen de sectoren. Hij zorgt ervoor dat de onderwerpen waar samenwerking voordelen biedt, in de Meerjarenagenda en 2Jarenplannen de aandacht krijgen die ze verdienen.
  • CSC’s adviseren de raad van bestuur over de samenhang tussen de prioriteiten van de sectoren en kansen voor samenwerking.
  • De WTR adviseert de raad van bestuur en de ledenraad over de mate van innovatie in de Meerjarenagenda’s en 2Jarenplannen.

2Jarenplan 2021-2022: leden stellen hun eigen prioriteiten vast

Voor het 2Jarenplan 2021-2022 werken de leden voor het eerst volgens de nieuwe afspraken en stellen ze per sector hun prioriteiten op. Op basis van deze sectorprioriteiten en de prioriteiten die SURF zelf gaat opstellen, stellen we gezamenlijk een 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de SURF Meerjarenagenda 2019-2022.

Leden zijn hierdoor meer betrokken bij de strategische koers van SURF. Ook wordt inzichtelijk waar de overeenkomsten, en waar de verschillen tussen sectoren zitten.

Sectoren of afdelingen

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc's en research. In de ledenraad is daarnaast de afdeling overige leden vertegenwoordigd. Voor het opstellen van de prioriteiten trekken research en overige leden samen op als research+, hoewel dat formeel dus geen sector is.