Inkoop van ICT

SURFmarket koopt ICT in tegen de best mogelijke voorwaarden en maakt deze beschikbaar via de portals Mijn SURFmarket en SURFspot. Daarnaast voert SURFmarket wettelijk verplichte aanbestedingstrajecten uit waardoor je ICT-middelen tegen een zo voordelig mogelijk tarief kunt gebruiken.

Uitgebreid assortiment

SURFmarket biedt instellingen een breed portfolio overeenkomsten met marktpartijen waarin gebruik van en toegang tot hun producten en diensten geregeld is. Wij zorgen er voor dat leden en hun gebruikers via digitale platformen de ICT-producten en diensten eenvoudig kunnen verkrijgen en online kunnen gebruiken:

  • Licentie voor gebruik instellingen: Aangesloten onderwijsinstellingen kunnen via Mijn SURFmarket licenties afsluiten voor gebruik van software op de instelling. Dat kan zijn voor de gehele campus, maar ook voor een faculteit, vakgroep, werkgroep of voor individueel gebruik.
  • Software en hardware voor individueel gebruik: Studenten en medewerkers van aangesloten instellingen kunnen zelf ook software en hardware aanschaffen voor individueel gebruik, via de webwinkel SURFspot.

Aanbestedingstrajecten

Volgens Europese regelgeving zijn onderwijsinstellingen verplicht om de aanschaf van ICT-middelen via een Europese aanbesteding te gunnen indien de opdracht een wettelijke drempelwaarde overschrijdt. Ook voor bedragen onder de drempelwaarde is concurrentiestelling verplicht. SURFmarket neemt deze inkoop uit handen en zorgt er zo voor dat onderwijsinstellingen ICT-middelen tegen een zo voordelig mogelijk tarief kunnen gebruiken.

Doelmatigheid en rechtmatigheid centraal

Bij het inkopen van ICT staan doelmatigheid en rechtmatigheid centraal.

  • Doelmatigheid, omdat SURFmarket via schaalvoordelen zorgt voor het beste aanbod dat maximaal aansluit bij de behoefte van de leden.
  • Rechtmatigheid, omdat SURFmarket zorg draagt voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Hiervoor voeren we vanuit de inbestedingsrelatie met onze leden aanbestedingstrajecten uit voor soft- en hardware en overige ICT-diensten. Bij contracten rondom wetenschappelijke content vinden, vanwege het ontbreken van marktwerking, nog geen aanbestedingen plaats.

Aansluiten bij SURFmarket

Als je onderwijsinstelling gebruik wil maken van de dienstverlening van SURFmarket, moet je je registreren bij SURFmarket.

Laatste wijziging op 17 jan 2018

Meer informatie