ICT-inkooporganisatie van SURF

SURFmarket is de ICT-inkooporganisatie van SURF. We kopen ICT en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij aanbestedingstrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.

SURF vs SURFmarket

SURFmarket is een van de 3 werkmaatschappijen van de Coöperatie SURF. Binnen SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie op bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau. 

Onze missie

SURFmarket zorgt ervoor dat de leden van SURF en hun studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers tegen de best mogelijke voorwaarden kunnen beschikken over ICT-producten en -diensten van marktpartijen. We maken deze zeer laagdrempelig toegankelijk en zorgen ervoor dat de rechtmatigheid gegarandeerd is. SURFmarket draagt zo bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

Onze visie

  • DigitaliseringDigitalisering speelt een steeds grotere rol in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van onze leden en wordt daardoor de komende jaren meer en meer een geïntegreerd onderdeel. Het aantal oplossingen dat de markt in dit kader biedt zal exponentieel groeien, evenals de vraag naar passende afspraken met marktpartijen. SURFmarket speelt hierin een belangrijke rol door enerzijds tegenwicht te bieden aan steeds machtiger worden grote marktpartijen en anderzijds een springplank te vormen voor start- en scale-ups.
  • Complexiteit ICT-dienstverlening: Naast groei in het aanbod van ICT-producten en -diensten zien we ook de complexiteit van ICT-dienstverlening toenemen. Het gaat om privacy- en security-aspecten en doelmatigheids- en rechtmatigheidsvraagstukken. Dit maakt de vraag naar specifieke expertise steeds groter, een behoefte waar SURFmarket in voorziet.
  • Complexiteit levering clouddiensten: Steeds meer partijen zijn betrokken in een waardeketen waardoor de complexiteit van het leveren van clouddiensten toeneemt. Dat vraagt om een goede rol-afbakening, afspraken tussen ketenpartners en het oplossen van sourcing-vraagstukken bij de leden (zelf doen of uitbesteden). SURFmarket speelt hierin een rol door desgewenst de regie te verzorgen namens zijn leden en te kijken naar mogelijkheden voor het innoveren van de waardeketen. Het ontstaan van volwassen cloud service brokers die een aanbod van marktpartijen aggregeren zorgt ervoor dat SURFmarket zich ook gaat richten op het sluiten van contracten met deze partijen.

Kernpakket SURFmarket

SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden vaststellen en goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten en producten beschikbaar voor de deelnemende instellingen. Het dienstenportfolio is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket. Het zogenaamde kernpakket omvat een aantal diensten en producten die SURFmarket biedt, waarvoor een afnameverplichting geldt voor de bij SURF aangesloten instellingen. Voor optionele diensten geldt dit niet. Elk jaar stelt de ledenraad van de coöperatie SURF het kernpakket vast.

Mijn SURFmarket

Laatste wijziging op 01 feb 2018

Meer informatie