Ondersteuning bij aanbesteden

Europese regelgeving verplicht onderwijsinstellingen om de aanschaf van ICT-middelen via een Europese aanbesteding te gunnen indien de opdracht een wettelijke drempelwaarde overschrijdt. Ook voor bedragen onder de drempelwaarde is concurrentiestelling verplicht. SURFmarket neemt deze inkoop uit handen en verzorgt het aanbestedingstraject.

Wat is aanbesteden?

In het kort is een aanbesteding de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een bepaalde dienst wil afnemen bij een leverancier. Geïnteresseerde leveranciers kunnen dan een offerte indienen. Op een vastgestelde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever de leverancier die het beste bij de opdracht en wensen aansluit en gunt de opdracht aan deze leverancier.

Voordelen inkoopsamenwerking

Het gezamenlijk aanbesteden van ICT-contracten levert instellingen een aantal voordelen op:

  • je kunt erop vertrouwen dat alle contracten die je via SURFmarket afneemt voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving;
  • door het grote volume én het delen van kennis, capaciteit en ervaring, garanderen we een optimaal contract met de beste prijs en voorwaarden;
  • door gezamenlijk aan te besteden bespaar je kosten op een eigen inkooptraject;
  • het contractmanagement kun je grotendeels aan SURFmarket overlaten.

Hoe ziet het inkoopproces eruit?

Het inkoopproces voor ICT-contracten verloopt volgens verschillende fases, deze zijn verspreid over de periode tussen het opstarten en daadwerkelijk uitvoeren van een aanbesteding. Deze fases vormen samen een compleet aanbestedingstraject:

  • fase 1 Behoeftestelling
  • fase 2 Specificeren
  • fase 3 Selecteren
  • fase 4 Contracteren

Bekijk de aanbestedingskalender

Laatste wijziging op 25 jan 2018

Meer informatie