Ondersteuning bij aanbesteden

SURFmarket ondersteunt de bij SURF aangesloten instellingen bij aanbestedingsvraagstukken.

Aanschaf ICT-middelen via Europese aanbesteding

SURFmarket ondersteunt instellingen bij aanbestedingstrajecten. Zij zijn volgens Europese regelgeving namelijk verplicht om de aanschaf van ICT-middelen Europees via een aanbesteding te gunnen, wanneer een opdracht de wettelijke drempelwaarde overschrijdt.  

Aanbesteden van optionele diensten

Met het tekenen van de lidmaatschapsverklaring van SURF gaan instellingen akkoord met het afnemen van de diensten en producten die behoren tot het kernpakket van SURFmarket. Voor deze diensten en producten sluit SURFmarket bemiddelingsovereenkomsten met de betreffende leveranciers. Bij producten die niet tot het kernpakket behoren, biedt SURFmarket ondersteuning bij aanbestedingen die de wettelijke drempelwaarde overschrijden. 

Aanpak aanbestedingstrajecten

SURFmarket gaat allereerst bij instellingen na of er voldoende inkoopbehoefte is voor een bepaalde dienst of product, om te bepalen of SURFmarket een aanbesteding dient te starten. Indien er voldoende animo is, gaat SURFmarket aan de slag. Stappen die onder meer worden gezet, zijn het specificeren van de inkoopbehoefte, een propositie voorleggen aan de geïnteresseerde instellingen, het uitvoeren van een marktconsultatie en het publiceren van de aanbesteding. Het doel van iedere aanbesteding is een definitieve gunning aan een leverancier met een raamovereenkomst.

Samenwerking tussen instellingen en SURFmarket

Tijdens het aanbestedingstraject werken vertegenwoordigers van deelnemende instellingen en SURFmarket samen in een werkgroep dan wel kernteam. Zo garanderen we een zo breed mogelijk draagvlak. Tevens houdt SURFmarket de aanbestedingscontactpersonen van instellingen en andere belanghebbenden persoonlijk op de hoogte. Na de afronding van een traject blijft SURFmarket inkopers, werkzaam bij instellingen, ondersteunen. Denk hierbij aan nazorg en het beantwoorden van vragen over de uitvoering van een contract.

Aanbestedingskalender

Wil je weten voor welke (Europese) aanbestedingstrajecten instellingen met elkaar samenwerken? Of ben je benieuwd welke instellingen aan het onderzoeken zijn of gezamenlijke inkoop mogelijk is? Bekijk dan de kalender.

Meer informatie

Neem contact op:

Nelleke Jansen

Senior Purchaser

  • +31-887873807
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.
Laatste wijziging op 04 apr 2017