Werkwijze SURFmarket

SURFmarket is de ICT-marktplaats, opgericht door het onderwijs zelf, om namens de aangesloten instellingen te onderhandelen met ICT-leveranciers. Voor leveranciers en uitgevers is SURFmarket de ingang voor zakendoen met de gehele onderwijsmarkt in Nederland.

Onderhandelen voor het onderwijs

Bij SURFmarket aangesloten instellingen hebben de keuze uit een scala aan ICT-oplossingen. SURFmarket neemt namelijk acquisitie, beheer en distributie van onder meer software, clouddiensten en content voor haar rekening. Ook bij het verrichten van aankopen boven de Europese aanbestedingsgrens kunnen instellingen zich door SURFmarket laten ondersteunen.

Kernpakket SURFmarket

SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden vaststellen en goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten en producten beschikbaar voor de deelnemende instellingen. Het dienstenportfolio is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket. Het zogenaamde kernpakket omvat een aantal diensten en producten die SURFmarket biedt, waarvoor een afnameverplichting geldt voor de bij SURF aangesloten instellingen. Voor optionele diensten geldt dit niet. Elk jaar stelt de ledenraad van de coöperatie SURF het kernpakket vast.

De partner voor leveranciers

Zakendoen met SURFmarket betekent voor ICT-leveranciers en uitgevers toegang tot de gehele onderwijsmarkt in Nederland. SURFmarket vertegenwoordigt instellingen voor onderwijs en onderzoek, (onderwijs)bibliotheken, universitair medische centra en musea. Voor leveranciers van software, clouddiensten en digitale content verzorgt SURFmarket alle activiteiten die betrekking hebben op de gebruiksrechten van ICT, distributie van media en toegang tot ICT-diensten richting de aangesloten instellingen. Dit omvat de onderhandelingen, het opmaken van contracten, de levering en de financiële afhandeling.

Raam- en bemiddelingsovereenkomsten

Afspraken met ICT-leveranciers legt SURFmarket vast in raam- en bemiddelingsovereenkomsten. Er vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van zowel instellingen als ICT-leveranciers en uitgevers, om een optimaal pakket diensten en producten te kunnen aanbieden.

Eenvoudig toegang tot clouddiensten

Voor gebruik van clouddiensten kunnen studenten, docenten en onderzoekers inloggen met hun instellingsaccount. SURFconext is een gezamenlijke dienst van SURFmarket en SURFnet. Dankzij deze dienst is het mogelijk om naadloos toegang te krijgen tot meerdere online diensten. Gebruikers hoeven slechts de gegevens van één account te onthouden. ICT-leveranciers kunnen hun diensten via één methode veilig aanbieden aan een grote doelgroep.

Neem contact op:

Maartje Dekens

Corporate Communications Manager

  • +31-887873722
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.
Laatste wijziging op 03 jul 2017