Aansluiten op SURFnet

De hoogwaardige netwerkdiensten van SURFnet zijn beschikbaar voor instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs, en voor andere door OCW-gefinancierde instellingen. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, en culturele instellingen kunnen via serviceproviders gebruik maken van het netwerk van SURFnet.

Netwerkdiensten hoger onderwijs en wetenschap

SURFnet levert hoogwaardige netwerkdiensten aan instellingen die zich richten op wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. Studenten, docenten, onderzoekers en netwerkbeheerders maken dagelijks gebruik van ons netwerk. Bekijk het overzicht van aangesloten instellingen SURFnet .

Doelgroep SURFnet

SURFnet sluit alleen instellingen aan op het SURFnet-netwerk die behoren tot zijn doelgroep:

De communicatie- en informatiediensten die wij leveren aan bovengenoemde instellingen omvatten volledige internetconnectiviteit. Deze diensten zijn bedoeld voor de studenten en de medewerkers van de aangesloten instituten. Je kunt een aansluiting aanvragen door door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl.

SURFnet voor scholen en culturele instellingen

Alle instellingen die door het ministerie van OCW gefinancierd zijn mogen gebruik maken van het SURFnet-netwerk. Voor SURFnet als organisatie is dit aantal te groot om rechtstreeks te bedienen. Daarom is het model van onderwijs-serviceproviders (OSP) ontwikkeld voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Voor culturele instellingen is het model ontwikkeld van culturele service providers (CSP).

Toegang tot SURFnet-netwerk

Iedere internet service provider (ISP) of andere instelling of bedrijf kan als OSP of CSP optreden. Deze partij wordt gemachtigd om tegen gelijke condities het internetverkeer op het SURFnet-netwerk te zetten van instellingen die binnen de doelgroep van SURFnet vallen. OSP's en CSP's krijgen geen toegang tot onze overige diensten; zij leveren hun eigen diensten aan scholen en culturele instellingen. Een OSP of CSP kan een aansluiting op het SURFnet-netwerk aanvragen door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 26 jun 2018

Meer informatie