Gebruikersfeedback

Om zijn diensten steeds te verbeteren, vraagt SURFnet directe feedback aan zijn gebruikers. Het gebruikersonderzoek onderzoekt de klanttevredenheid. Via het SURFnet gebruikerspanel wil SURFnet feedback ontvangen over zijn diensten en innovatieprojecten. Deze input bepaalt mede onze koers.

Gebruikersonderzoek

SURFnet houdt eens in de twee jaar een gebruikersonderzoek onder gebruikers van op SURFnet aangesloten instellingen. Daarin wordt gevraagd naar de (naams)bekendheid van SURFnet, de bekendheid met en het gebruik van SURFnet-diensten en de tevredenheid over deze dienstverlening. Met de resultaten wil SURFnet zijn dienstbaarheid naar zijn aangesloten instellingen nog verder vergroten.

Gebruikerspanel

Het SURFnet gebruikerspanel geeft feedback over diensten en innovatieprojecten van SURFnet. Leden van het gebruikerspanel denken mee over de ontwikkelingen van internettoepassingen in het hoger onderwijs en onderzoek. Mede op basis van de input van het panel bepaalt SURFnet de koers en invulling van diensten en innovatieprogramma's.

Samenstelling en taken gebruikerspanel

Het SURFnet gebruikerspanel bestaat uit studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van aangesloten instellingen. Het gebruikerspanel wordt minimaal drie keer en maximaal tien keer per jaar benaderd via een online vragenlijst. Ook is het mogelijk dat leden worden benaderd voor deelname aan diepte-interviews of focusgroepsessies.

Lid worden SURFnet gebruikerspanel

Wil je meedenken over de diensten en innovaties van SURFnet, waar je straks zelf van profiteert? Vul dan de intakevragenlijst SURFnet gebruikerspanel in en word lid. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek. Je privacy is te allen tijde gegarandeerd. Lees ook de algemene voorwaarden SURFnet gebruikerspanel (pdf). 

Laatste wijziging op 15 jun 2016

Meer informatie