Innovatieprogramma's

In de innovatieprogramma’s Gigaport3, SURFworks en GÉANT werkt SURFnet aan betere connectiviteit en ICT-toepassingen voor het hoger onderwijs en onderzoek. De financiering daarvoor komt onder andere uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en de Europese Unie.

GÉANT/GN3plus

GÉANT en GN3plus zijn Europese samenwerkingsprojecten waarin SURFnet deelneemt. In GÉANT ontwikkelen de Europese nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties (NREN's) met DANTE een nieuwe generatie van de Europese onderzoeksnetwerkinfrastructuur. Het dienstontwikkelingsproject van GÉANT, GN3plus, zorgt voor goede netwerkdiensten en gebruiksmogelijkheden van het netwerk. Op de ontwikkelgebieden mobiel en cloud vervult SURFnet een aansturende rol. GÉANT en GN3plus worden deels gesubsidieerd door de Europese Unie. 

GigaPort3

Startschot in 2010 

Voor het ontwerpen en bouwen van SURFnet7 ‒ dat een volgende generatie netwerken mogelijk maakt en dynamische diensten ondersteunt ‒ heeft de overheid 32 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het grootschalige innovatieproject GigaPort3. Minister Plasterk van OCW gaf in 2010 het officiële startschot voor GigaPort3.

Afgerond in 2014 

De uitrol van SURFnet7 werd afgerond in 2014. Hierbij werden niet alleen de laatste migratiewerkzaamheden succesvol afgerond, maar konden de belangrijkste knooppunten ook dubbel uitgevoerd worden waardoor de betrouwbaarheid van het netwerk sterk is vergroot. SURFnet7 kwam tot stand in nauwe samenwerking met leveranciers, gebruikers en onderzoekspartners. Het SURFnet7-netwerk vormt een goede basis voor de (verdere) ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten.

SURFworks

SURFconext opgeleverd 

In 2014 heeft SURFnet het SURFworks-programma afgerond. Binnen dit programma heeft SURFnet in 4 jaar de open samenwerkingsinfrastructuur SURFconext gerealiseerd. Deze samenwerkingsinfrastructuur stelt studenten, medewerkers en onderzoekers van de bij SURFnet aangesloten instellingen in staat eenvoudig en veilig te kunnen samenwerken, met elkaar en met hun relaties buiten de doelgroep, nationaal en internationaal.

SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

SURFnet en Kennisnet werkten van 2005 tot 2011 samen aan ICT en innovatie in het onderwijs, samen met instellingen en marktpartijen. Er werden zo’n 50 projecten per jaar uitgevoerd. Hiermee heeft het Innovatieprogramma een flinke stimulans gegeven aan ICT-innovatie in het onderwijs. Er zijn educatieve ICT-toepassingen ontwikkeld voor video, mobiel leren, cloudcomputing, serious gaming, virtuele werelden en augmented reality. Toepassingen die het onderwijs leuker, interessanter en effectiever kunnen maken en waarover het hele onderwijs in Nederland kan beschikken.

Innovatieverslagen

Bent u benieuwd welke innovaties SURFnet de afgelopen periode heeft gedaan? Lees dan het Innovatieverslag SURFnet 2014: Innoveren met Impact (pdf). In 2013 verscheen het innovatieverslag '25 jaar innovatie' (pdf).

Laatste wijziging op 07 jul 2015

Neem contact op:

Erik Huizer

Directeur technologie

  • +31-887873000
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.