Missie en visie SURFnet

Om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te verhogen is een geavanceerde, vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuur nodig. SURFnet stimuleert, innoveert, ontwikkelt en exploiteert deze infrastructuur.

Missie SURFnet

SURFnet zorgt ervoor dat studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers eenvoudig, betrouwbaar en grenzeloos kunnen werken en samenwerken met de best mogelijke ICT-voorzieningen.

Visie SURFnet

In onze visie versterken excellente ICT-voorzieningen het werken en samenwerken aan toponderzoek en in het onderwijs. Daarnaast moet ICT de interactie in onderwijs en onderzoek verrijken en communicatie stimuleren over de grenzen van sectoren, tijd en locatie heen. Wij geloven in een wereld waarin deze ICT-voorzieningen voor iedere onderzoeker, docent en student eenvoudig toegankelijk zijn.

SURFnet draagt bij aan die visie door studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers: 

  • nationaal en internationaal eenvoudig en vertrouwd met elkaar, hun teams en hun instelling te verbinden,
  • nationaal en internationaal eenvoudig en vertrouwd toegang te geven tot diensten, data en instrumenten,
  • nieuwe en vertrouwde – niet elders beschikbare – ICT-toepassingen te bieden.

Kernwaarden

SURFnet hecht aan de volgende kernwaarden: verbinden, vertrouwen, passie en baanbrekend. Deze kernwaarden dragen bij aan de realisatie van onze missie en visie en komen terug in de werkwijze van SURFnet

Laatste wijziging op 08 feb 2016

Meer informatie