Internationale samenwerking

SURFnet neemt deel aan veel internationale samenwerkingsverbanden. Ongeveer de helft van het netwerkverkeer via SURFnet heeft namelijk een externe bestemming. Internationale verbindingen en projecten zijn daarom belangrijk in de SURFnet-dienstverlening. Het door SURFnet opgezette optische knooppunt NetherLight zorgt voor internationale lichtpaden.

Andere onderzoeksnetwerken

SURFnet werkt intensief samen met andere onderzoeksnetwerken. In Europees verband is SURFnet lid van GÉANT, de koepelorganisatie van Europese onderzoeksnetwerken. Binnen GÉANT heeft SURFnet samenwerkingsverbanden met verschillende onderzoeksnetwerken, zoals NORDUnet en JANET.

Daarnaast werkt SURFnet onder andere samen met het Amerikaanse onderzoeksnetwerk Internet2. Zo werkten we samen aan de voorbereidingen voor de 100 Gbit/s-verbinding. Er wordt samengewerkt op het gebied van cloudtechnologie en aan een robuuste en naadloze koppeling van federaties voor identity management. Tot slot organiseren Internet2 en SURFnet de eerste internationale editie van de wedstrijd Enlighten Your Research.

Internationale verbindingen

De afgelopen jaren heeft SURFnet verbindingen met buitenlandse (onderzoeks)netwerken gerealiseerd of opgewaardeerd. Hierbij zijn nieuwe netwerkconcepten zoals lichtpaden toegepast, waarmee wetenschappers nieuwe onderzoeksmethoden en samenwerkingsvormen konden proberen. SURFnet heeft verder internationale internetverbindingen met: 

  • Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) voor koppeling met de netwerken van een groot aantal Internet Service Providers (ISP's)
  • Andere Nederlandse en Europese ISP’s via directe koppelingen (private peerings)
  • GÉANT, het Europese onderzoeksnetwerk
  • Manhattan Landing (MAN LAN), het knooppunt van het onderzoeksnetwerk van de VS dat ook koppelingen heeft met belangrijke onderzoeksnetwerken in Azië 

Lichtpadverbindingen

Ook heeft SURFnet een groot aantal internationale lichtpadverbindingen via NetherLight. Dit knooppunt vervult een belangrijke rol in het groeiende internationale optische netwerk. Voorbeelden van internationale lichtpadverbindingen zijn die met de onderzoeksnetwerken GÉANT2 en GLORIAD, CERN voor de Large Hadron Collider (LHC), het Amerikaanse StarLight en het Russische MoscowLight.

Internationale projecten

SURFnet participeert in de volgende internationale projecten: 

  • GLIF (Global Lambda Integrated Facility): Een internationaal samenwerkingsverband met als doel het gebruik van lambdaverbindingen te bevorderen. SURFnet was een van de initiatiefnemers en is actief in een aantal werkgroepen.
  • GÉANT-projecten: GÉANT is een Europees samenwerkingsproject, waarin een nieuwe generatie van het Europese onderzoeksnetwerk GÉANT wordt ontwikkeld. Het project wordt deels gesubsidieerd door de Europese Unie.
  • GLORIAD: Hierin wordt een nieuw academisch netwerk ontwikkeld dat de VS, Canada, Zuid-Korea, Rusland, Nederland en China verbindt. NetherLight is het Europese koppelpunt voor dit netwerk. GLORIAD staat voor Global Ring Network for Advanced Application Development en vormt een ring rond de aarde tussen de steden Chicago, Amsterdam, Moskou, Novosibirsk, Zabajkal'sk, Manzhouli, Beijing en Hong Kong.
  • NEXPReS: Een 3-jarig project dat zich richt op het verder ontwikkelen van online diensten van het European VLBI Network, met als doel die diensten op te nemen in elke astronomische observatie die het EVN uitvoert.
Laatste wijziging op 21 mrt 2016

Meer informatie