SURFnet Service Level Specificatie

De SURFnet Service Level Specificatie (SLS) is bedoeld om de op SURFnet aangesloten instellingen een referentiepunt te geven voor de dienstverlening van SURFnet. In de SLS heeft SURFnet zijn dienstverlening zo helder en meetbaar mogelijk beschreven. NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie)

Laatste wijziging op 11 jun 2018

Meer informatie