Werkwijze SURFnet

SURFnet biedt aan het onderwijs en onderzoek een verbonden wereld met toegang tot een grote hoeveelheid ICT-diensten, een vertrouwde omgeving die beschermt tegen online dreigingen en verrijkte technologie voor online samenwerking. Daarbij werkt SURFnet nauw samen met gebruikers, SURF-partners en (inter)nationale zusterorganisaties.

Wat bieden we? 

Om onze missie en visie te realiseren, bieden we het hoger onderwijs en onderzoek:

  • Een verbonden wereld waarin eindgebruikers en instellingen breedbandig zijn aangesloten op hun omgeving en waarin eindgebruikers eenvoudig en betrouwbaar toegang hebben tot een rijk palet aan (geïntegreerde) ICT-diensten aangeboden door instellingen en derden.
  • Een vertrouwde omgeving waarin eindgebruikers en instellingen weerbaar zijn tegen beveiligingsincidenten en cyberaanvallen. 
  • Verrijkte technologie die eindgebruikers nieuwe mogelijkheden biedt om veilig en grenzeloos te werken en samen te werken en die daarmee het hoger onderwijs en onderzoek versterkt.

Samenwerking 

SURFnet werkt bij het realiseren van zijn doelstellingen nauw samen met:

  • studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers om relevant te zijn, met de instellingen om onze bijdrage te verankeren
  • met de andere SURF-partners om een geïntegreerd en elkaar versterkend aanbod aan de doelgroep te kunnen doen
  • met (inter)nationale zusterorganisaties om samenwerking van onze doelgroep te faciliteren en schaalvoordelen te behalen.

Daarnaast zorgen we voor maximale uitstraling naar en (inter)nationale samenwerking met bedrijfsleven, overheid en maatschappij.

Lees meer over de nationale samenwerkingsverbanden en internationale samenwerkingsverbanden van SURFnet. 

De mensen die het waar maken   

Om onze doelstellingen te realiseren is een organisatie en werkwijze nodig met getalenteerde en kundige mensen die:

  • eigenwijs opereren, kritisch zijn en zich onderscheiden door een baanbrekende aanpak en ideeën,
  • mensen en ideeën aan elkaar verbinden, kennisdeling is voor ons vanzelfsprekend,
  • vertrouwen nemen als basis voor de manier waarop wordt samengewerkt, zowel onderling als met eindgebruikers, instellingen, partners, leveranciers en de SURFfamilie,
  • passie uitdragen voor waar ze dagelijks mee bezig zijn.

Daarnaast opereren wij transparant en integer richting alle stakeholders van SURFnet en zetten wij in op verduurzaming van onze diensten en organisatie.

Feedback en gebruikersonderzoek 

Bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen vragen we ook directe feedback van onze gebruikers. Zo hebben we een gebruikerspanel, dat meedenkt over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast houden we eens in de 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder SURFnet-contactpersonen bij de aangesloten instellingen.

Nieuwe toepassingen testen

We prikkelen instellingen en leveranciers om met steeds betere oplossingen te komen. We leggen ons daarbij niet neer bij bestaande beperkingen, maar dagen partijen uit om nieuwe systemen, diensten en businessmodellen te ontwikkelen en zich te conformeren aan open standaarden. We functioneren voor instellingen en leveranciers als een proeftuin waarin nieuwe toepassingen getest kunnen worden in een grote gebruikersgroep. Dat leidt tot nieuwe en efficiënte diensten voor de doelgroep met een positieve business case.

Service Level Specificatie

De Service Level Specificatie (SLS) (pdf) is bedoeld om de op SURFnet aangesloten instellingen een referentiepunt te geven voor de dienstverlening van SURFnet. In de SLS heeft SURFnet zijn dienstverlening zo helder en meetbaar mogelijk beschreven.

SURFnet-logo

Download het SURFnet-logo (png) in groot formaat.

Laatste wijziging op 08 mrt 2017

Meer informatie