Geschiedenis

In 1971 werd SURFsara opgericht als Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA) door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de stichting Mathematisch Centrum (het huidige Centrum Wiskunde & Informatica). Aanvankelijk bestonden de werkzaamheden van SARA uit activiteiten gericht op dataverwerking voor de 3 stichters.

Uitbreiding dienstverlening

Na verloop van tijd werd de dienstverlening uitgebreid en gingen ook andere universiteiten en onderzoeksinstituten gebruik maken van de voorzieningen bij SARA. De dienstverlening beperkte zich niet langer tot uitsluitend dataverwerking, maar omvatte ook rekentijd op supercomputers, dataopslag, netwerken en visualisatie.

Nationaal supercomputercentrum

Sinds 1984, met de komst van de Cyber 205, vervult SARA de rol van nationaal supercomputercentrum voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland. Vanaf dat moment nam de supercomputerdienstverlening een grote vlucht. In de loop der jaren is de rekenkracht van supercomputers sterk toegenomen en breidden de activiteiten zich uit naar steeds meer wetenschapsgebieden. In 1995 kreeg SARA een zelfstandige status.

SARA wordt SURFsara

Vanaf 1 januari 2013 maakt SARA, als SURFsara, deel uit van de Coöperatie SURF U.A. Daardoor ontstaat voor het onderzoek een toegankelijke geïntegreerde e-Infrastructuur, die effectief kan zijn bij het realiseren van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke en economische doelen.


De eerste Nationale Supercomputer: Cyber 205

Laatste wijziging op 06 dec 2018

Meer informatie