Over SURFsara

SURFsara is het nationale high-performance computing en e-science support center. SURFsara biedt een compleet pakket aan diensten, expertise en ondersteuning op het gebied van high-performance computing (HPC), data services, visualisatie, e-science support, clouddiensten en networking. SURFsara is gevestigd op Amsterdam Science Park.

Ondersteuning Nederlands onderzoek

SURFsara ondersteunt het onderzoek in Nederland en werkt intensief samen met de academische gemeenschap en het bedrijfsleven. Zo is SURFsara actief partner in de technology transfer tussen wetenschap en bedrijfsleven.

Nationale supercomputer

SURFsara faciliteert hoogwaardige rekenfaciliteiten voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland. Een van die rekenfaciliteiten is de nationale supercomputer Cartesius: het snelste systeem in Nederland dat meer dan 1 biljard berekeningen per seconde kan uitvoeren. Die rekenkracht is bijvoorbeeld nodig voor onderzoeken naar schone energie, klimaatverandering, watermanagement, geluidshinder en medische behandelingen. Doordat onderzoekers met steeds grotere en complexe modellen en gegevensbestanden werken is meer en veel computercapaciteit nodig.

Geïntegreerde ICT-onderzoeksinfrastructuur

Voor veel hedendaags onderzoek is een hoogwaardige ICT-infrastructuur essentieel. Steeds meer onderzoekers rekenen aan complexe modellen zoals bijvoorbeeld klimaatmodellen of werken met ongestructureerde datasets met miljarden datapunten. Dat geldt voor universitaire onderzoeksinstituten, maar evengoed voor de researchafdelingen in het bedrijfsleven en de industrie. Aan al deze onderzoekers stelt SURFsara een breed pakket aan diensten en state-of-the-art technologieën beschikbaar.

ISO 27001-certificering

Afnemers van onze diensten moeten erop kunnen vertrouwen dat onderzoeksdata en andere vertrouwelijke informatie die bij SURFsara worden bewaard en verwerkt in veilige handen zijn. SURFsara is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de hoge eisen van deze internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

Laatste wijziging op 12 jul 2017

Meer informatie