Missie en visie SURFsara

SURFsara ondersteunt het Nederlandse onderzoek door een geavanceerde en duurzame ICT-infrastructuur, diverse ICT-diensten en multidisciplinaire expertise aan te bieden. De dienstverlening en de infrastructuur van SURFsara zijn noodzakelijk voor onderzoek en innovatie op topniveau.

Missie: onderzoek ondersteunen

SURFsara ondersteunt het onderzoek in Nederland door:

  • het beschikbaar stellen van een geïntegreerde ICT-onderzoeksinfrastructuur
  • het leveren van diensten op het gebied van computing, dataopslag, visualisatie, netwerk, cloud en e-science support
  • het beschikbaar stellen van multidisciplinaire expertise en support in ICT-technologie en toepassingen
  • het doen van alle daarvoor noodzakelijke innovatie, engineering en ontwikkeling

Ons motto: Geavanceerde en duurzame infrastructuur, dienstverlening, ondersteuning, innovatie en ontwikkeling gaan hand in hand.

Visie: geavanceerde ICT-diensten zijn noodzakelijk

Nederland heeft een excellente ICT-onderzoeksinfrastructuur die goed geïntegreerd is in de Europese e-infrastructuur. Om op topniveau te kunnen blijven opereren, zijn geavanceerde en duurzame ICT-diensten en een duurzame infrastructuur onontbeerlijk voor onderzoek en innovatie. Door nauwe samenwerking met SURF, NWO, universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland en daarbuiten weet SURFsara deze visie te realiseren.

Laatste wijziging op 18 jun 2015

Meer informatie