Samenwerking

Samenwerking op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ICT is essentieel voor SURFsara. We werken samen met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, innovatieplatforms en collega-organisaties in binnen- en buitenland. Samenwerking vergroot de innovatieve kracht van de sector en zorgt ervoor dat goede oplossingen snel gedeeld worden.

Nationale samenwerking

In Nederland werkt SURFsara samen met onderzoeksinstellingen, leveranciers, platforms en in onderzoeksprojecten om tot steeds betere oplossingen voor hoogwaardig onderzoek te komen.

Internationale samenwerking

SURFsara neemt deel aan internationale samenwerkingsprojecten. Door samen te werken met partners in Europa wisselen we kennis uit over nieuwe ICT-technologieĆ«n en kunnen we in Europees verband diensten voor onderzoeksprojecten ontwikkelen. Ook bieden de internationale samenwerkingen Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid om gebruik te maken van internationale infrastructuren. Zo hebben zij door de betrokkenheid van SURFsara in het PRACE-project bijvoorbeeld toegang tot andere Europese supercomputers.

Laatste wijziging op 01 jul 2015

Meer informatie