Nationale onderzoeks-ICT

SURFsara participeert in verschillende Nederlandse platforms en onderzoeksprojecten op het gebied van ICT. Eén van de doelstellingen van SURFsara daarbij is om de ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten te stimuleren die de Nederlandse onderzoekers ten goede komen.

Platforms en consortia

SURFsara is partner in de volgende samenwerkingsverbanden en platforms op het gebied van onderzoeks-ICT:

DTL

DTL (Dutch Tech Centre for Life Sciences) is een nationaal platform van instellingen op het gebied van de levenswetenschappen. DTL wil komen tot een onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse. Die infrastructuur moet Nederland in staat stellen voorop te blijven lopen op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van de levenswetenschappen. SURFsara is een van de oprichters van DTL.

Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland. Nederland ICT zet alle aanwezige expertise en kennis in om haar leden de beste zakelijke kansen en hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden. SURFsara is lid van Nederland ICT.

RDNL

Research Data Netherlands (RDNL) is een samenwerkingsverband van 3TU.Datacentrum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de 3 data-archieven hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering. Met haar expertise op het gebied van nationale reken- en datadiensten vult SURFsara de aandachtsgebieden van de beide partners aan: de technische wetenschappen bij 3TU en de sociale en geesteswetenschappen bij DANS.

Big Data Alliance

De Big Data Alliance is een alliantie van partners in academia en industrie die samenwerken op het gebied van Big Data & Business Analytics door kennis te delen, training programma’s op te zetten of een onderneming te starten. 

Onderzoeksprojecten

Sinds de oprichting werkt SURFsara samen met onderzoeksinstellingen om innovatieve ICT-oplossingen in te zetten voor onderzoek en/of te innoveren in ICT-diensten voor deze instellingen. Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

TraIT

Het TraIT-project heeft als doel een duurzame infrastructuur op te zetten voor biomedisch onderzoek. Het project richt zich met name op de uitdagingen die het gevolg zijn van de zeer omvangrijke datasets die uit dit soort onderzoek voortkomen. SURFsara geeft binnen dit project adviezen op het gebied van e-infrastructuur en biedt reken- en datadiensten aan om dit onderzoek te ondersteunen.

LOFAR

LOFAR (Low-Frequency Array ofwel 'lage-frequentie telescoop') is een radiotelescoop die is samengesteld uit duizenden radioantennes. Door het geheel van meetpunten ontstaat er een zeer groot meetbereik van radiosignalen uit het heelal. De data van LOFAR worden opgeslagen in het LOFAR Long Time Archive, een multi-tier storage archief met Tier-1 locaties in Groningen, Amsterdam (SURFsara) en Jülich (Duitsland). Voor het opslaan en verwerken van de LOFAR-data maakt SURFsara gebruik van de grid-infrastructuur.

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de 8 samenwerkende UMC’s in Nederland. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ). SURFsara participeert in het NFU-project Data4lifesciences, dat zich richt op een gedeelde en geharmoniseerde ICT-infrastructuur voor biomedisch onderzoek. Daarbij gaat het niet alleen om technische voorzieningen (hard- en software), maar ook om processen van kwaliteitsborging en expertise bij de onderzoekers en beheerders.

Samenwerking met leveranciers

SURFsara daagt leveranciers aan om met innovatieve oplossingen te komen. Voor leveranciers functioneren we als proeftuin waarin nieuwe toepassingen getest kunnen worden in een grote gebruikersgroep. Aan de andere kant kunnen leveranciers in de vorm van technology transfer profiteren van nieuwe technieken die SURFsara voor haar opdrachtgevers ontwikkelt.

Vancis

Vancis BV is in 2008 ontstaan als een dochteronderneming van SURFsara (toen SARA), maar is inmiddels verkocht door SURF. Vancis biedt ICT-diensten en -producten aan ondernemingen, universiteiten, educatieve instellingen en organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. Vancis BV maakt gebruik van de kennis en expertise van SURFsara. Voor SURFsara is Vancis een kanaal om via technology transfer kennis en expertise beschikbaar te stellen aan bredere groepen. 

Bull

Bull (inmiddels onderdeel van ATOS) is de huidige leverancier van de nationale supercomputer Cartesius bij SURFsara. SURFsara en Bull werken samen op verschillende gebieden. In de overeenkomst tussen Bull en SURFsara is voorzien in het on-demand uitbreiden van Cartesius wanneer er nieuwe technologie beschikbaar komt of als bij onderzoekers de behoefte aan rekenkracht toeneemt. Het Cartesius acceleratorgedeelte is hiervan een voorbeeld, net als de uitbreiding in januari 2015 met de laatste Intel-processors. Hiermee dragen SURFsara en Bull bij aan het vergroenen van de supercomputerdienstverlening.

Laatste wijziging op 04 mei 2016

Meer informatie