Overzicht normen en standaarden maatschappelijk verantwoord inkopen

Het kan lastig zijn om de juiste informatie te vinden voor het duurzaam inkopen van ict. Om inkopers bij onderzoeks- en onderwijsinstellingen hierbij te helpen, heeft SURF een overzicht gemaakt van beschikbare bronnen, standaarden en normen voor duurzaam ict inkopen.

volwassenen in overleg met laptops op de TU Eindhoven

Relevante informatie vinden

Het kan lastig zijn om relevante informatie te vinden voor het duurzaam inkopen van ict. De aandachtspunten zijn per productgroep anders, en kunnen o.a. betrekking hebben op het gebruik van grondstoffen, energie, vervoer of arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn er in de markt vele bronnen, standaarden en normen te vinden. De bronnen kunnen afkomstig zijn van overheidsinstanties, onafhankelijke instituten of commerciële partijen. 

Overzicht van beschikbare bronnen

Om te helpen bij het vinden van relevante informatie, heeft SURF een overzicht gemaakt van beschikbare bronnen die betrekking hebben op duurzaam ict inkopen. We hebben de bronnen onderverdeeld in veel gebruikte productcategorieën: 

  • Mobiele apparaten
  • Werkplek
  • Reproductieapparatuur
  • Cloud- en applicatiediensten
  • Netwerk en telecom
  • Servers
  • Overige datacenterfaciliteiten

Doordat je kan filteren op productgroep, is het makkelijk om gericht te zoeken. Het overzicht is vrij te gebruiken. Het overzicht is niet volledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.