Handleiding en draaiboek opzetten cybercrisisoefeningen

Wat doe je bij een cybercrisis? SURF hield in 2016 samen met 28 organisaties de grootschalige oefening OZON om vaardigheden te ontwikkelen, bewustzijn te vergroten en aanbevelingen te formuleren. We hebben onze ervaringen in een handleiding verwerkt.