Perfect Pronunciation

Het belang van een goede beheersing van de uitspraak van Engels neemt wereldwijd toe. Om studenten te trainen in een goede beheersing van de uitspraak riep de Vrije Universiteit Amsterdam het project Perfect Pronunciation in het leven. Het doel: een online platform waar studenten hun Engelse uitspraak kunnen oefenen én feedback krijgen.

Projecten geesteswetenschappen

Dit platform is ook wereldwijd vrij toegankelijk voor andere Engelse taalgebruikers die geen toegang hebben tot (goed) Engels taalonderwijs.

Instelling

Vrije Universiteit Amsterdam

Doel en doelgroep

Door het toenemend belang van Engels, als internationale taal voor professionele communicatie en wetenschapsbeoefening, neemt ook het belang van een goede uitspraak van het Engels toe. Met het project Perfect Pronunciation wil de Vrije Universiteit de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van ‘English Pronunciation’ verbeteren.  Het project wil een open en online leeromgeving realiseren waar studenten in een flipped-classroom model hun Engelse uitspraak kunnen oefenen. Ze kunnen een onderwijsaanbod op maat gebruiken: gebruikers kiezen die modules die inspelen op hun moedertaal, individuele behoeften, niveau en professioneel gebruik. Het materiaal gaat vooral over vaardigheden die belangrijk zijn in een globaliserende wereld, zoals onderlinge verstaanbaarheid, begrip van verschillende Engelse accenten, en de relatie tussen accent en identiteit.

Resultaten

  • Een website English Pronunciation, die wordt gebruikt bij de cursus English Pronunciation op de Vrije Universiteit (VU). De website bevat onder meer instructievideo’s, interactieve uitspraakoefeningen en analytische opdrachten, en is ook ingericht op het geven van (peer)-feedback.
  • De MOOC English pronunciation in a global world. De MOOC wordt 2 keer per jaar door de VU op de het platform FutureLearn aangeboden en zorgt ervoor dat het online lesmateriaal ook vrij beschikbaar is voor andere Engelse taalgebruikers in de wereld. Tot op heden trekt de MOOC gemiddeld 10.000 deelnemers per keer. Via de Facebookpagina Globalenglishlearn blijven deelnemers aan de MOOC op de hoogte van ontwikkelingen van de Engelse uitspraak. Daarnaast vormen zij een community die met elkaar hun Engelse uitspraak kan blijven oefenen.

Ontwikkelde materialen:

Tips

  • Breng in kaart wat de technische voorwaarden zijn (bijvoorbeeld van een MOOC platform) vóórdat er met het ontwikkelen van materialen begonnen wordt.
  • Zorg dat het project een goed draagvlak heeft binnen de organisatie, zodat er ondersteuning kan worden geboden waar dat nodig blijkt.

Contactpersoon voor vragen

Laura Rupp,  l.m.rupp@vu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.