SURF publiceert Cyberdreigingsbeeld 2015

Rapport helpt onderwijs en onderzoek om online dreigingen te weerstaan

09 DEC 2015

Utrecht, 9 december 2015 - SURF publiceert het rapport Cyberdreigingsbeeld 2015. Hierin worden de belangrijkste cyberdreigingen voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek beschreven en maatregelen genoemd die hiertegen getroffen kunnen worden.

Het Cyberdreigingsbeeld 2015 (pdf) is opgesteld op basis van interviews met verschillende beveiligingsdeskundigen in het onderwijs en onderzoek in Nederland. De belangrijkste bedreigingen zijn identiteitsfraude, verstoring van ICT en spionage.

Toename ransomware en cryptoware

Een van de opvallende resultaten uit het rapport is de sterke toename van incidenten met ransomware en cryptoware. Hierbij worden computers geblokkeerd en moet de gebruiker betalen om de computer weer toegankelijk te maken. Bij deze incidenten schiet detectie in veel gevallen tekort. Er zijn ook positieve ontwikkelingen: de samenwerking tussen de instellingen (hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen) is steeds intensiever en breder, zowel qua informatiebeveiliging als op het gebied van privacy.

Maatregelen

Door de toenemende digitalisering en het open karakter van onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn zij extra kwetsbaar voor dreigingen. In het Cyberdreigingsbeeld 2015 worden naast de belangrijkste bedreigingen ook strategische en operationele maatregelen genoemd, die kunnen helpen bij het bestrijden van identiteitsfraude, DDoS-aanvallen en cyberspionage. “Niet alleen het schetsen van de problemen, maar juist het bieden van oplossingen is belangrijk voor het management en de security officers binnen op SURF aangesloten instellingen”, vertelt Bart Bosma van SURFnet, auteur van het Cyberdreigingsbeeld. “Door handvatten te bieden, kunnen we samen zorgen voor een internet dat veilig, betrouwbaar en open blijft.”

Recente incidenten

Het rapport bouwt voort op het Cyberdreigingsbeeld dat in 2014 verscheen. De dreigingen worden in het rapport gelinkt aan de onderwijsprocessen die ze verstoren, en wie daarbij de actoren zijn. Zo ontstaat een dreigingslandschap dat de ontwikkelingen in een breder kader plaatst. Verder wordt een aantal recente incidenten in de sector in detail beschreven, met daarbij de maatregelen die genomen zijn om herhaling te voorkomen.

Download

Laatste wijziging op 09 feb 2016