SURF Security en Privacy Award 2017 voor Bart Jacobs

10 FEB 2017

Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit heeft de SURF Security en Privacy Award 2017 ontvangen. Jacobs krijgt de Award voor zijn verdiensten op het gebied van security en privacy.

Securityonderzoek naar OV-chipkaart

”Professor Jacobs heeft veel belangrijk werk verricht op het gebied van internetsecurity en privacy. Voorbeelden hiervan zijn het vernieuwende securityonderzoek naar de OV-chipkaart, zijn inzet om attribuut-gebaseerde privacyvriendelijke authenticatie (IRMA) voor elkaar te krijgen en meer recent het PEP-project (security en privacy in personalised medicine). Het is belangrijk dat zulk onderzoek wordt gestimuleerd,” aldus Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert.

Naast zijn onderzoekswerk prijst de jury Jacobs’ bijdrage aan de discussie over security en privacy in het publieke domein. Biemolt: “Zijn artikelen in de pers en optredens op tv zijn noodzakelijk voor de bewustwording over deze onderwerpen.”

Prijs voor bijdrage aan collectief beveiligingsniveau

De SURF Security en Privacy Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, initiatief, of idee met een substantiële bijdrage aan het collectieve beveiligingsniveau van de Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen. De prijs, die 2500 euro bedraagt, is uitgereikt tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie van SURFcert, SCIRT en SCIPR, die dit jaar in Wageningen heeft plaatsgevonden. Het geldbedrag kan Bart Jacobs gebruiken voor zijn werk op security- en privacygebied en de prijs draagt zo direct bij aan een veiliger internet.

Over de SURF Security en Privacy Award

SURF heeft de ambitie om een vertrouwde, betrouwbare en veilige omgeving te realiseren en duurzaam te borgen, waarin eindgebruikers en instellingen (inter)nationaal eenvoudig, veilig en vertrouwd toegang hebben tot diensten, data en instrumenten. De Security en Privacy Award is een initiatief van SURFcert, de SURF Community voor Informatiebeveiliging en Privacy (SCIPR), en de SURFnet Community van Incident Response Teams (SCIRT). Met de SURF Security en Privacy Award wil SURF personen of initiatieven uit zijn doelgroep speciale aandacht geven en belonen voor hun waardevolle bijdrage hieraan.

Meer informatie

Laatste wijziging op 15 dec 2017