Telindus verkozen als leverancier van SURFnet8-servicelaag

28 NOV 2017

Op maandag 27 november 2017 hebben Telindus en SURF het contract voor de SURFnet8-servicelaag ondertekend. Telindus heeft de door SURF uitgezette Europese aanbesteding hiervoor in september gewonnen.

SURF vernieuwt de optische- en servicelaag van het SURFnet-netwerk en werkt hiermee aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Telindus en SURF starten in 2018 met de implementatie van de SURFnet8-servicelaag, nadat de nieuwe optische laag geïmplementeerd is.

Vernieuwing servicelaag

De servicelaag omvat de apparatuur waarmee netwerkdiensten worden aangeboden aan instellingen. Bij de nieuwe servicelaag legt SURF de focus op de softwarezijde van de infrastructuur, waarbij automatisering en orkestratie voor de gewenste flexibiliteit moeten zorgen. Hiervoor werkt SURF op dit moment een automatiseringsarchitectuur uit. Voor de nieuwe servicelaag heeft Telindus het best passende aanbod gedaan. In deze oplossing worden hardware en software met elkaar verbonden middels Software Defined-technologieën. Mede hierdoor wordt het toekomstige SURFnet-netwerk flexibeler, waarbij wijzigingen eenvoudiger en sneller doorgevoerd kunnen worden.

Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: “Het sterk innovatieve karakter van SURF is waar wij ons thuis bij voelen. De aansturing van services in de nieuwe netwerkomgeving vraagt om specialistische kennis en kunde, waarbij steeds meer wordt gevirtualiseerd en geautomatiseerd. We zijn ontzettend blij met deze mooie samenwerking, waarin onze expertise bijdraagt aan het leveren van toegevoegde waarde aan de missie van SURF.”

Erwin Bleumink, lid bestuur SURF: “De nieuwe servicelaag levert hoge beschikbaarheid en is beter uitbreidbaar met meer capaciteit. Aangevuld met onze automatiseringsarchitectuur maakt  dit het SURFnet-netwerk state-of-the art, en zorgt dit ervoor dat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We kijken ernaar uit deze innovatieslag met Telindus uit te voeren.”

Netwerk van de toekomst

Om in te spelen op (toekomstige) vragen van gebruikers werkt SURF met de vernieuwing van de optische- en servicelaag aan een open en programmeerbaar netwerk. Dit netwerk biedt naast hoge betrouwbaarheid en continuïteit ook veel flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en netwerkdiensten. Lees hier meer over het netwerk van de toekomst.

Laatste wijziging op 30 nov 2017