eStudybooks: pilot voor het aanbieden van digitale studieboeken

In het eStudybooks-project onderzoeken we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. Na een succesvolle proof of concept en pilot, is in september 2019 een tweede pilot van start gegaan.

Studentes met laptop

Pilot Hanzehogeschool Groningen

In september 2018 is de Hanzehogeschool Groningen gestart met een eStudybooks-pilot. 

Hierbij kregen 1.300 eerstejaars studenten van 5 opleidingen de mogelijkheid om een deel van hun boekenlijst als eStudybooks-pakket af te nemen. Ruim 12% van de studenten maakt hier gebruik van. Diverse uitgevers waren bereid deel te nemen aan het experiment en te onderzoeken of met eStudybooks een ander model gerealiseerd kan worden.

Deze pilot leverde de volgende waardevolle gegevens op:

  • Studenten die een abonnement afsluiten, doen dit voornamelijk omdat eStudybooks goedkoper zijn dan reguliere boeken (in deze pilot 45% tot 70%), zij niet hoeven te sjouwen met fysieke boeken en eStudybooks altijd beschikbaar en duurzaam zijn.
  • Studenten die geen abonnement hebben afgesloten gaven aan het niet prettig te vinden om te lezen of te leren vanaf een beeldscherm. Zij overwegen alsnog een abonnement te nemen als eStudybooks ook offline beschikbaar komen of als digitale boeken per stuk besteld kunnen worden.

Vervolgpilot 2019/2020 

De pilot met eStudybooks bij de Hanzehogeschool heeft zoveel leerpunten opgeleverd dat alle partijen meewerken aan een vervolgpilot. In deze tweede pilot willen de Hanzehogeschool en SURF meer ervaring en kennis opdoen met de leesplatformfunctionaliteit, de rol van de docent, integratie in de elektronische leeromgeving en het prijsmodel. Deze pilot is in september 2019 van start gegaan. Ruim 1500 eerstejaars studenten van acht opleidingen kregen de mogelijkheid om een deel van hun boekenlijst als eStudybooks-pakket af te nemen via SURFspot. De studenten die hebben meegedaan aan de pilot in 2018/2019 hebben de mogelijkheid gekregen om hun boekenpakket van het eerste jaar aan te vullen met een groot deel van de titels van het tweede jaar.