Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Pilotworkshop open leermaterialen HAN

De HAN heeft op 12 mei 2020 een pilot uitgevoerd van de workshop open leermaterialen. Hieronder vind je alle gebruikte materialen, de belangrijkste kenmerken van van de workshop en een evaluatie door de organisatoren. Laat je door hen inspireren!

Kenmerken van de workshop

Voertaal

Nederlands

Organisatie 

Adviseur Leren met ict (OOK Services) samen met de Studiecentra medewerkers

Workshop vorm

online

Doelgroep

Docenten & Ondersteuners 

Lengte workshop

2,5 uur

Follow up?

Terugkombijeenbijeenkomst?

Nee, wel aanbod tot persoonlijke hulp door Studiecentra medewerkers

Aantal deelnemers

(docent/ondersteuner)  

15

Techniek webinar

Teams meeting

Ondersteunende omgeving /leeromgeving 

Break out sessies via Teams Meeting

Quiz via Socrative 

Poll via Poll Everywhere

Evaluatie

door Marijn Post

Wat was de kracht van de workshop en wat heeft het opgeleverd?

De kracht zat hem in het stukje theorie over open, (her)gebruik, delen en auteursrechten e.d. gecombineerd met hoe je dit dan kan toepassen in onderwijs. Met als nadruk hoe je je onderwijs kunt verbeteren.

Hoe is de workshop geëvalueerd? Wat was de leukste reactie?

We hebben de workshop deze keer niet geëvalueerd. Dat is helaas in de drukte rondom Corona niet gelukt. We kregen wel veel positieve reacties tijdens en na de workshop.

Wat zouden jullie de volgende keer anders doen?

Eigenlijk niet erg veel… Misschien nog wat meer nadruk op voorbeelden. We hebben deze x weinig aandacht besteed aan zelf delen van materiaal. We zijn bezig daar een losse workshop voor te maken.

Welke ondersteuners hebben meegedaan aan de workshop en wie zou je bij een volgende workshop uitnodigen?

Er deden mensen van de studiecentra bij, iemand van inkoop en een expert leren met ict. De volgende keer zou het ook mooi zijn als er opleidingscoördinatoren/managers, onderwijskundige en informatiecoördinatoren meedoen.

Welke follow up activiteiten hebben jullie ondernomen? Is er een terugkombijeenkomst geweest?

Er is geen terugkomst bijeenkomst georganiseerd, maar er is wel de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met de studiecentra voor een 1 op 1 consult. Daar is in een aantal gevallen met specifieke vragen gebruik van gemaakt.

Is er iets gewijzigd in het beleid en de ondersteuning na de workshop?

Vooralsnog niet, dat balletje moet langzaam gaan rollen.

Welke tips en suggesties hebben jullie?

Leg in de uitnodiging en workshop niet teveel de nadruk op de (misschien wat saaie) achtergrond: delen, creative commons, auteursrechten. Ik heb in het verleden wel meegemaakt dat er dan niemand komt, de What’s In It for Me en het Onderwijs is dan niet genoeg duidelijk en docenten willen er dan geen tijd in investeren. Docenten en ondersteuners worden vooral getriggerd door het verbeteren van hun onderwijs en bijv. het vergemakkelijken van het maken van onderwijs. Leg daar dan ook de nadruk op. Uiteraard is de achtergrond wel nodig om het andere te kunnen begrijpen.