Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Pilotworkshop open leermaterialen RUG

Rijksuniversiteit Groningen heeft op 12 mei 2020 een pilot uitgevoerd van de workshop open leermaterialen: Integrating Open Educational Resources into your Course Design. Hieronder vind je alle gebruikte materialen, de belangrijkste kenmerken van van de workshop en een evaluatie door de organisatoren. Laat je door hen inspireren!

Kenmerken van de workshop

Voertaal

Engels

Organisatie 

Afdeling Onderwijs Ondersteuning van Universiteitsbibliotheek (2 specialisten)

+ Team Docentprofessionalisering van de afdeling Educational Support and Innovation (1 specialist)

Workshop vorm

online

Doelgroep

Docenten (primaire focus) & Ondersteuners (deden ook mee)

Lengte workshop

2,5 uur

Follow up?

Terugkombijeenkomst?

+ Follow-up collectieve e-mails met aanbod van hulp en individueel overleg, informatie over externe OER-webinars

+ Follow-up individuele e-mails met interessante bronnen voor specifieke docenten

- Geen terugkombijeenkomst

Aantal deelnemers

(docent/ondersteuner)  

15 docenten, 4 ondersteuners

Techniek webinar

Blackboard Collaborate

Ondersteunende omgeving /leeromgeving 

Breakout-groupen via Blackboard Collaborate

Poll via Blackboard Collaborate

Poll via Poll Everywhere

Quiz via Poll Everywhere

Evaluatie

 • Frederiek van Rij
 • Myroslava (Mira) Zhuk
 • Raquel Raj
Wat was de kracht van de workshop en wat heeft het opgeleverd?

De kracht van de workshop lag in het interactieve formaat (leverde een betere betrokkenheid van de deelnemers op) en diverse praktijkvoorbeelden van mogelijke manieren om OER in cursussen te integreren (diende als inspiratie). De gestructureerde links en bronnen waren ook een grote hulp voor de deelnemers als afhaalmateriaal.

Hoe is de workshop geëvalueerd? Wat was de leukste reactie?

De workshop is geëvalueerd via een online enquête (Google Forms). Hij werd hoog gewaardeerd door de deelnemers (beoordeeld als "8 en hoger" door 89% van de respondenten). Ook hoog gewaardeerd door de aanwezige collega's.

De leukste reactie van een van de deelnemers: “Starting about thinking what you want to do with your own course is a great preparation. Great overview of available resources, inspiration from the other participants and experts.”

Wat zouden jullie de volgende keer anders doen?
 • Nog meer interactieve momenten
 • Meer tijd voor discussies in de breakout-groepen, betere organisatie van deze opdracht
 • Meer tijd voor voorbeelden en minder herhaling (ivm thuisopdrachten)
 • Focus nog meer op de RUG-context en het beleid
Welke ondersteuners hebben meegedaan aan de workshop en wie zou je bij een volgende workshop uitnodigen?

Er deden 2 academische informatiespecialisten van de Universiteitsbibliotheek (Onderwijs Ondersteuning) en 1 onderwijsspecialist van Docentprofessionalisering (Onderwijs Ondersteuning en Innovatie) bij. Daarnaast hielp een extra informatiespecialist van de UB bij thuisopdrachten en namen enkele ict-specialisten als waarnemers deel aan de workshop.

De volgende keer is het wellicht een goed idee om als ondersteuners een informatiespecialist van het UMCG, onderwijscoördinator van een van de faculteiten en misschien een docent (die eigen onderwijservaring heeft met OER) uit te nodigen.

Welke follow up activiteiten hebben jullie ondernomen? Is er een terugkombijeenkomst geweest?

We hebben geen terugkombijeenkomst gepland vanwege Corona-maatregelen en het niet beschikbaar zijn van docenten tijdens de zomer.

We hebben wel follow-up collectieve e-mails rondgestuurd met aanbiedingen van hulp en individuele consulten, een oproep om aanvullende cursusherontwerpopdrachten in te dienen, actuele informatie over andere OER-webinars. Enkele docenten ontvingen van ons ook individuele e-mails met interessante informatie over hun vakgebied.

Is er iets gewijzigd in het beleid en de ondersteuning na de workshop?

Er is nog niets veranderd in het beleid op RUG-niveau (ontwikkeling van de nieuwe RUG-brede strategie is uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen), maar we zijn bezig met het ontwikkelen van de Universiteitsbibliotheek-strategie rond OER (het is een van de strategische punten voor de Bibliotheek) en ondersteunende infrastructuur voor docenten en onderwijsspecialisten. We zijn ook bezig met bewustmaking over OER via universitaire nieuwsbrieven, sociale media van de RUG, Open Science Blog-artikel, flyers, gerichte e-mails, LibGuide. Momenteel werken we aan een interactief webinar om het onderwerp OER te introduceren bij onderwijsondersteunende specialisten en hen te betrekken bij bewustwording over OER op hun faculteiten. Daarnaast overleggen we met de UG Press over de lancering van een project voor het publiceren van open leerboeken.

Welke tips en suggesties hebben jullie?
 • Plan meer tijd in ter voorbereiding op de workshop dan je in eerste instantie denkt nodig te hebben. Zelfs het aanpassen van bestaande sjablonen aan de context van jouw instelling en coördinatie kosten veel tijd.
 • Probeer van tevoren je doelgroep en hun behoeften goed te leren kennen, maak onderscheid tussen docenten en onderwijsondersteunende specialisten die vaak verschillende doelen en behoeften hebben.
 • Bereid beknopte informatiehandouts (bij voorkeur goede infographics) voor die de deelnemers na de workshop kunnen meenemen.
 • Houd de workshop dynamisch, besteed meer tijd aan voorbeelden, concrete stappenplannen en interactieve momenten.
 • Maak de slide notes (die onzichtbaar zijn in de presentatiemodus) rijk aan extra links en suggesties waar deelnemers op terug kunnen komen, maar bespreek niet elke bron / link tijdens het presenteren (ook niet elke bron op de slides).
 • Practice what you preach: schrijf altijd de bronnen toe waarvan u de informatie aanpast / overneemt (bv. in de slide notes).
 • Het is altijd een goed idee om een team te betrekken bij het voorbereiden van zo'n workshop (ook voor thuisopdrachten), maar zelfs als je het alleen doet, nodig dan iemand uit om tijdens de workshop (terwijl je aan het presenteren bent) moderator te zijn in de chat.