Practicumclips Life Sciences

Practica zijn een belangrijk hulpmiddel om studenten door middel van ervaring te laten leren. Helaas is het aanbieden van practicumonderwijs tijdrovend en kostbaar. Om de practica laagdrempeliger te maken, ontwikkelde Wageningen University meer dan honderd online practicumclips met relatief simpele handelingen, opstellingen en apparaten.

Open leermaterialen

Instelling

Wageningen University & Research (WUR)

Doel en doelgroep

Practica zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod in Life Sciences, maar het opzetten van practica kost veel tijd en de faciliteiten zijn vaak kostbaar. Om de practica sneller en gemakkelijk uit te kunnen voeren, riep Wageningen University het project Practicumclips Life Sciences in het leven. Het project resulteerde in meer dan honderd practicumclips over bijvoorbeeld veiligheidsinstructies, handleidingen van apparaten en uitleg van standaardhandelingen zoals pipetteren en UV-metingen. Door de clips hebben de studenten tijdens de practica minder ondersteuning nodig en kunnen ze sneller en met beter resultaat hun  practicum afronden.

Resultaten

Er zijn in totaal 125 practicumclips opgenomen die via YouTube beschikbaar zijn. In de practicumzalen zijn QR-codes geplaatst, zodat studenten makkelijk naar de relevante practicumclip doorverwezen worden. Voor de opnames van de practicumclips zijn beschrijvingen gemaakt.

Ontwikkelde materialen

Tips

  • Houd het simpel en produceer niet voor de eeuwigheid. De levensduur van practicumclips is kort.
  • QR-codes zijn een goede manier om just-in-time gebruik van practicumclips te bevorderen en nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Contactpersoon voor vragen

Sjef Moling: practicumclips@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.