Veilig digitaal toetsen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Praktijk

De afgelopen jaren hebben diverse onderwijsinstellingen projecten uitgevoerd op het gebied van digitaal toetsen. Zij hebben ervaring opgedaan met het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen.

Resultaten en conclusies van Digitaal Toetsen-projecten 2015/2016
Een aantal instellingen hebben ervaring opgedaan met het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen. Totaal zijn 38 instellingen betrokken geweest bij 18 projecten.

 • UMC Utrecht
  Digitaal toetsen binnen totaalplan om onderwijs anders in te richten.
 • Universiteit van Amsterdam
  Feedback en remediatie op basis van digitale toetsresultaten - juni 2016
 • Universiteit van Amsterdam
  Er zijn experimenten uitgevoerd met online proctoring in het reguliere blended onderwijs. Lees meer
 • Saxion
  De hogeschool pakt de beveiliging van toetsings-procedures projectmatig aan en werkte mee aan het werkboek Veilig toetsen. Lees meer
 • Fontys Hogescholen
  Een gecontroleerde toetsomgeving creëren door de eigen laptops van studenten tijdelijk te veranderen in robuuste en veilige toetswerkplekken, ongeacht de laptop en het type toets. Lees meer
 • Diverse onderwijsinstellingen
  In de praktijk zijn er veel verschillende digitale toetsafname-mogelijkheden. Aan de hand van casusbeschrijvingen komen alle vormen aan bod. Lees meer