Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De administratieve en technische drempels zijn echter nog enorm. We werken op nationaal niveau samen met instellingen en ketenpartners aan een infrastructuur en afspraken, om flexibilisering te faciliteren.

studenten achter macbook

Praktijk

Laat je inspireren door de mooie praktijkvoorbeelden van diverse onderwijsinstellingen in Nederland.

Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs: 6 praktijkcasussen

Praktijkcasussen onderwijslogistiek

6 instellingen laten zien hoe zij de flexibilisering vormgeven in het rapport Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Houd jij je bezig met de organisatie van flexibel onderwijs binnen een hoger onderwijsinstelling? Dit rapport laat zien hoe andere instellingen dit aanpakten.

Lees de publicatie

Projecten Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

Codarts, Wageningen University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven experimenteerden in 2019 met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. Er zijn maar liefst 10.000 onderwijseenheden gepresenteerd.

Lees meer over de stimuleringsregeling