Praktijkvoorbeeld Digitaal Toetsen van de Universiteit Utrecht

Op donderdag 11 juni 2015 organiseerden wevanuit SURFacademy  het seminar Grootschalig digitaal toetsen. Tijdens deze bijeenkomst stond het toetsen met Chromebooks bij de Universiteit Utrecht centraal. 

Vrouw die presenteert

Grootschalig digitaal toetsen

Steeds meer hogeronderwijsinstellingen willen grootschalige voorzieningen voor digitaal toetsen realiseren. Een aantal grote universiteiten, zoals de TUDelft, de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, beschikt inmiddels over tentamenzalen met meer dan 300 digitale toetsplekken. De Universiteit Utrecht koos eind 2014 voor de aanschaf van 300 Chromebooks. Een nieuw concept: tot nu toe gebruikten universiteiten pc's of laptops, al dan niet ingebouwd in tafels.

Chromebooks

Tijdens dit seminar konden deelnemers meer te weten te komen over het keuzetraject voor Chromebooks en de voor- en nadelen hiervan. Ook konden zij de Chromebooks in de praktijk testen.