Presentatie project: 'Het Digitaal Studenten Dossier' - Een onderzoek naar duurzaamheid

Dit zijn de presentatie en poster van het project ‘Het Digitaal Studenten Dossier’ van de Universiteit Utrecht. Doel van het project was studentendossiers te digitaliseren en centraliseren tot 1 elektronisch dossier waartoe studenten hun leven lang toegang blijven houden.

Jongen die op mobiel kijkt