Privacyverklaring SURF: testen nieuwe website

Lees hieronder de privacyverklaring van SURF voor het testen van de nieuwe SURF-website.

Over deze privacyverklaring

De coöperatie SURF is een samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. De coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara (hierna gezamenlijk: “SURF”). De drie werkmaatschappijen en SURFbureau werken steeds nauwer samen om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen aan de leden van de coöperatie. In het kader van deze samenwerking en het feit dat alle SURF-organisaties primair werken voor de leden, zal SURF met de bovengenoemde SURF-organisaties gezamenlijk optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen.

SURF acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.
Bij deze verwerking houdt SURF zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • we het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • we je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2018. 

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Card Sort

Via onze website is het mogelijk om je aan te melden voor de online Card Sort. Voor het uitvoeren van dit onderzoek maken wij gebruik van Optimal Sort, een online tool van Optimal Workshop. Bij de online Card Sort vragen we je om de SURF-diensten en -projecten in groepen te sorteren. Als je deelneemt aan de online Card Sort, kan SURF de onderstaande gegevens van je verwerken:

 • IP-adres
 • Resultaten van de Card Sort

Rechtsgrond


Wij verwerken je gegevens enkel na jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Bewaartermijn


Wanneer je deelneemt aan de Card Sort, bewaart SURF de resultaten van de Card Sort tot uiterlijk drie maanden na het sluiten van het betreffende onderzoek. Voor het onderzoek dat op 27 september 2018 is geopend, worden de gegevens uiterlijk op 31 december 2018 verwijderd. Het IP-adres wordt direct na ontvangst al verwijderd. 

Aan wie verstrekken we je gegevens?


We verstrekken de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor het testen van de nieuwe website.  Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. SURF is dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Ontvangers van jouw gegevens:

 • Optimal Workshop
 • Leverancier van de SURF-website

Internationale doorgifte


Optimal Workshop is gevestigd in Nieuw-Zeeland en slaat haar data op in Nieuw-Zeeland, Ierland en de V.S. Zij maakt hierbij gebruik van meerdere leveranciers. Voor een overzicht van deze leveranciers klik hier. 
Nieuw-Zeeland is adequaat bevonden door de Europese Commissie. Doorgifte naar de V.S. vindt enkel plaats naar bedrijven die Privacy Shield gecertificeerd zijn. 


Klantenpanel

Door een e-mail te sturen naar website@surf.nl is het mogelijk om je aan te melden voor het SURF-klantenpanel. Als je je aanmeldt voor het SURF-klantenpanel, kan SURF gedurende de ontwikkeling van de nieuwe SURF-website je uitnodigen om deel te nemen aan een online Card Sort. Als je deelneemt aan het klantenpanel, verwerkt SURF de onderstaande gegevens van jou:

 • Naam
 • Naam instelling/werkgever
 • Sector
 • Functietype
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

We gebruiken deze gegevens om je te kunnen uitnodigen voor de online onderzoeken en contact met je te onderhouden indien nodig. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt zoals beschreven bij Card Sort

Rechtsgrond


Wij verwerken je gegevens enkel na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn


Wanneer je deelneemt aan het Klantenpanel, bewaart SURF je gegevens tot uiterlijk 1 april 2019. Hierna worden je gegevens definitief verwijderd. 

Aan wie verstrekken we je gegevens?


We verstrekken de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor het testen van de nieuwe website. Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. SURF is dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Ontvangers van jouw gegevens:

 • Leverancier van de SURF-website.

De gegevens van de onderzoeken, worden verstrekt aan de partijen zoals beschreven bij Card Sort

Beveiliging • We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • We treffen organisatorische toegangsmaatregelen.
 • We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

 • Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

 • Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • Je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • Als je van mening bent dat SURF niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij SURF. Als jij en SURF er echter niet samen uitkomen en het antwoord van SURF op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over SURF in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met SURF via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. 

Wijziging privacyverklaring

SURF behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens algemeen

SURF                
Moreelsepark 48            
3511 EP  Utrecht            
communicatie@surf.nl
+31-887873000    

Laatste wijziging op 25 sep 2018