Project SURFnet8

We werken binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor veel flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten.

Close-up netwerkkabels

Implementatie servicelaag SURFnet8

Het fundament van het SURF-netwerk is gelegd: de optische laag. In de komende jaren migreren we de servicelaag. Deze levert de diensten aan de aangesloten instellingen op het netwerk. Hoe ziet het implementatietraject eruit en wat betekent dit voor jou als instelling?

Hogere stabiliteit en snellere afhandeling van dienstaanvragen

Het vervangen van de SURFnet7 apparatuur is noodzakelijk vanwege veroudering van de apparatuur. Maar daarnaast biedt het ook mogelijkheden om te innoveren en de functionaliteit van het netwerk te verbeteren. Het huidige statisch gerouteerde netwerk wordt vervangen door een volledig dynamisch netwerk. Dit zorgt voor een hogere stabiliteit van het netwerk en minder overlast bij onderhoudswerkzaamheden. Ook zetten we in op automatisering.

Met SURFnet8 vindt er geen handmatige configuratie meer plaats, en zijn we in staat om flexibeler en sneller om te gaan met nieuwe dienstaanvragen van instellingen.

Planning migratietraject servicelaag

Bij SURFnet zijn we al geruime tijd druk met het uitwerken van het ontwerp van het nieuwe netwerk en de voorbereidingen voor het automatiseringstraject. In augustus 2018 startten we met de vervanging van de corerouters op onze twee hoofdlocaties in Amsterdam. Dit was de eerste stap in de transitie naar de nieuwe SURFnet8-servicelaag. Inmiddels zijn de eerste corerouters succesvol vervangen door nieuwe Juniper MX2008 routers. 

De planning voor de servicelaag is als volgt:

  • Q1/Q2 2019: bouw van het SURFnet8 corenetwerk (39 locaties)
  • Q2 2019: start migratie IP-diensten van SURFnet7 naar SURFnet8
  • Q2 2019: bouw SURFnet8 NetherLight-platform op onze hoofdlocaties in Amsterdam
  • Q2/Q3 2019: bouw van het SURFnet8-metronetwerk (20 locaties)
  • Q3 2019: migratie NetherLight
  • Q3 2019: start migratie SURFlichtpaden van SURFnet7 naar SURFnet8
  • Q4 2019: start migratie accessnetwerk (220 locaties)
  • 2021: migratie SURFnet8 voltooid

Wat merkt jouw instelling van de implementatie van de servicelaag?

De impact van de migratiewerkzaamheden verschilt per locatie.

Impact voor core- en metrolocaties

Installeren hardware
De core- en metrolocaties bouwen we parallel op. Dat betekent dat we alle SURFnet8-apparatuur naast de bestaande SURFnet7-apparatuur installeren en aansluiten. Afhankelijk van de grootte en complexiteit komen onze field engineers één of meerdere dagen installeren op locatie.

Migreren van diensten
Op de core- en metrolocaties voeren we de migratie van services in 2 of meer stappen uit. We beginnen in Q2 2019 met de migratie van IP-diensten (SURFinternet). In Q3 volgen de SURFlichtpaden. SURFnet NOC neemt ruim van tevoren contact op met de instellingscontactpersoon om hiervoor een afspraak te maken en de impact te bespreken.

Impact voor accesslocaties

Op de accesslocaties vervangt de SURFnet8-apparatuur direct de SURFnet7-apparatuur. Hier bouwen we dus niet parallel op, maar migreren we alle diensten in één keer. We verwachten dat we per dienst maximaal 15 minuten nodig hebben om de dienst te migreren. Afhankelijk van het type dienst dat je afneemt (redundant of protected) zul je een outage of alleen resilience-verlies ervaren. SURFnet NOC bespreekt met je instelling de impact en samen spreken jullie af in welk service window de migratie het beste kan worden uitgevoerd.

Core-, metro- en accesslocaties: wat is het verschil? 

Het corenetwerk is een netwerk tussen corelocaties, die je kunt zien als de knooppunten in een netwerk van snelwegen, de basis van het netwerk. Op deze locaties koppelen we de apparatuur direct op de optische laag van SURFnet8. De corelocaties hebben een directe koppeling met het DWDM-netwerk: het netwerk met de grootste capaciteit.

Het metronetwerk is een extensie van het corenetwerk. Het corenetwerk biedt hoge bandbreedtes die op basis van CWDM-technologie naar de metrolocaties worden getransporteerd. Het metronetwerk kun je vergelijken met N-wegen: kleinere aftakkingen van het basisnetwerk. 

Het accessnetwerk beslaat het grootste deel van het netwerk, circa 80% van alle locaties. Het accessnetwerk is opgebouwd uit halve ringen die aan 2 zijden op een metro- of corelocatie uitkomen. Je kunt dit zien als de hoofdwegen in een stad die naar de snelwegen of N-wegen toe leiden.  

Meer informatie